Volgens Jack van der Veen, hoogleraar supply chain optimization aan Nyenrode Business Universiteit, gaat het bij ketensamenwerking om gelijkwaardigheid, wederkerigheid en toegevoegde waarde. Je maakt gebruik van elkaar kennis en kunde en gunt het elkaar om een strategisch doel te realiseren. Cor Rijken, directeur van het gelijknamige verpakkingsbedrijf uit Apeldoorn, is het daar helemaal mee eens. “De essentie van keten-samenwerking kun je in één woord samenvatten en dat woord is vertrouwen”, zegt hij.

Vertrouwen is een containerbegrip. Wat betekent het in de supply chain?

“Een mooie definitie vind ik: je vertrouwt iemand als je gelooft in zijn eerlijkheid, zijn competentie en zijn wil om ‘goed te doen’. In een vertrouwensrelatie met een handelspartner in de supply chain telt meer dan je eigenbelang. Je houdt ook rekening met de wensen en doelen van de ander en je helpt hem die te bereiken. Leren van de fouten die je onderweg maakt en elkaar eerlijk de waarheid zeggen hoort daar ook bij.”

Hoe ontstaat vertrouwen?

“Het begint met je eigen betrouwbaarheid. Dat is vooral een kwestie van ‘geen woorden maar daden’. Ketenpartners moeten ervaren dat ze op je kunnen bouwen. Van belang is ook de intentie om een langdurige relatie aan te gaan. Niet kiezen voor kortetermijndenken, maar voor een duurzame samenwerking waarin je elkaar steeds beter leert kennen en vertrouwen. Dat scheelt een heleboel dikke contracten met juridische bepalingen, want je hebt vertrouwen in elkaar en je weet dat afspraken worden nagekomen.”

Wat zijn factoren die onderling vertrouwen in de weg zitten?

“Iedere ketenpartner is in principe in staat om op basis van vertrouwen zaken te doen. Maar je moet het ook willen. Je moet lef hebben, want als je bepaalde beslissingen baseert op vertrouwen dan stel je je kwetsbaar op. Terug naar de eenvoud, dat is mijn motto. Spreek de waarheid, ook al heb je vervelend nieuws te melden. Te vaak wordt het antwoord gegeven dat de klant graag wil horen. Maar je moet het antwoord geven dat je kunt nakomen.”

Hoe vertalen deze gedachten zich naar uw bedrijf en uw ondernemerschap?

“Wij willen betrouwbaar, integer, transparant en open zijn naar onze klanten en toeleveranciers. Ook die laatste categorie vinden wij enorm belangrijk, want als ik een leverancier moet laten vallen kost mij dat misschien wel tien klanten omdat ik niet meer of niet op tijd aan hun vraag kan voldoen. Ketenverantwoordelijkheid en handelen vanuit die verantwoordelijkheid vind ik fundamenteel. Dat geldt ook voor de interne keten: je organisatie. Ook daar moet vertrouwen de basis zijn waarop je met elkaar samenwerkt. Wij produceren verpakking voor het levensmiddelenkanaal. Dat zijn voorgevormde zakjes voor suiker en zoetwaren, dagverse groente, koffie en thee.

Van de zesendertig medewerkers bestaat de helft uit mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking. Zij werken in de productie, aan een machine. Dit werk, waarbij je eenvoudige, repeterende handelingen verricht, blijkt zeer geschikt te zijn voor mensen met wat ze noemen ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. Ik vind dat overigens een volkomen foute term. Het gaat immers niet om de afstand die iemand heeft, maar om wat iemand kan. Je moet naar de capaciteiten kijken en niet naar de beperkingen. Ook hier draait alles om vertrouwen. Zij vertrouwen op goed werkgeverschap en ik vertrouw op hun inzet en toewijding.”