De logistiek in de stad bevindt zich op een kantelpunt. De maatschappij is de invasie van bestelbusjes en vrachtwagens zat. Tegelijkertijd is het nu mogelijk te kiezen voor een duurzame stedelijke bevoorrading die bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verblijfskwaliteit verbetert. Hiermee kan tevens een hogere efficiency in de logistieke keten worden bereikt. Birgit Hendriks, bestuurder van Goederenhubs Nederland, vertelt hoe het combineren van goederen- en datastromen uitkomst kan bieden.

Welke problemen ondervindt de huidige stadslogistiek?

“Goederenstromen in de stad raken alsmaar kleiner en meer verspreid. Waar een paar jaar geleden vooral winkels, kantoren en horeca bevoorraad werden, worden door de explosieve groei van e-commerce nu ook veel huishoudens dagelijks beleverd. Dit veroorzaakt een hele nieuwe beweging. Een stroom waar steden niet gemaakt en klaar voor zijn. Veel partijen rijden nu voor relatief weinig afleveradressen een stad in. Daardoor bevinden zich te veel voertuigen met te weinig volume in de stad. Dat brengt onder meer drukte, verkeersonveiligheid en een slechte luchtkwaliteit met zich mee.”

Waarom is het vinden van een juiste oplossing lastig?

“Het vinden van een oplossing is niet lastig, die ligt voor ons: in het combineren van goederen- en datastromen. Dat is geen toekomstmuziek, dat is er al. De verandering die alle partijen in de logistieke keten moeten doormaken, is wél lastig. Hen moet je tot ander gedrag verleiden of zelfs dwingen via regelgeving. De lokale overheid moet een ander stadslogistiek beleid introduceren. Bijvoorbeeld door het alleen toelaten van elektrische voertuigen. En marktpartijen zoals webwinkels moeten hun logistieke diensten anders gaan inkopen.”

Hoe vindt het combineren van goederenstromen al plaats?

“Dit gebeurt in veertien ‘goederenhubs’ in Nederland, voor tweeëntwintig steden. Goederenhubs zijn logistieke ontkoppelpunten aan de rand van een stad, waar leveranciers of vervoerders hun goederen af kunnen leveren. Een vervoerspartij, die beter geschikt is voor de stad qua maatvoering en uitstoot, legt de gebundelde last mile af naar het bezorgadres. Zo komt er minder én schoner verkeer de stad in. De hubs bundelen daarbij ook de informatie die met ieder pakket meekomt. Financiële afspraken tussen leverancier en afnemer worden tevens anders ingericht. Een werkwijze die op grotere schaal al heel normaal gevonden wordt. Een zeecontainer vol fashion wordt immers ook niet tot aan de winkeldeur bezorgd. Deze container bereikt de haven van Rotterdam en wordt daar overgedragen, samen met de benodigde vrachtpapieren en de overdracht van transportkosten. Die denk- en werkwijze kopiëren we nu naar lokaal niveau. Met de goederenhub als mini-haven.”

Wat zijn de voordelen voor de leverancier of vervoerder?

“Bevoorraad je steden via een goederenhub, dan handel je veel volume van diverse afzenders in één stop af en liggen je afleveradressen dichter bij elkaar. Dat kost veel minder tijd en is kostenbesparend. Tegelijkertijd zijn betrokken partijen via de gekoppelde IT goed op de hoogte van de reis van de goederen, ongeacht wie de reis uitvoert en de goederen aflevert.”

Wat is jullie visie op de toekomst van logistiek in de stad?

“Voor oplossingen van de toekomst zullen ‘smart’ en ‘samen’ de sleutelwoorden zijn. Smart met een open en transparante IT-oplossing en samen in het delen van informatie. Een dergelijk systeem bieden wij nu aan. Elke partner in de keten ziet waar de levering zich bevindt en rekent af per gebruik. Zo optimaliseren wij goederen-, data- en financiële stromen. Toegankelijk, efficiënt en vervoerderonafhankelijk.”