In tegenstelling tot multinationals moeten mkb-plus bedrijven vaak met gestandaardiseerde oplossingen werken. Voor hen is het veelal te duur en te risicovol om unieke oplossingen in packaging vraagstukken te ontwikkelen. Door slimme samenwerkingsverbanden is het echter mogelijk sneller, makkelijker en betaalbaarder nieuwe oplossingen te creëren waardoor ook deze bedrijven concurrentievoorsprong kunnen realiseren. Dit kan worden gerealiseerd door kennis van verschillende disciplines te bundelen. Als het gaat om het innoveren van voedselverpakkingen zijn die disciplines onder meer de voedselindustrie zelf, verpakkingstechnologen, kennisinstellingen, brancheorganisaties, materiaalproducenten, retailers, de logistieke sector, de smart industry en zelfs webshops. “De beste manier om al die kennis bij elkaar te brengen, is een onafhankelijk internationaal kennisplatform”, stelt Joris Leferink, een van de initiators van European Packaging Gallery. “Zo kun je wereldwijd werken aan nieuwe verpakkingsoplossingen.”

Waarom is het ontwikkelen van een goede verpakking zo belangrijk?

“Verpakkingen hebben een aantal bepalende functies waaronder beschermen en informeren. Te vaak zijn ze echter alleen vanuit die functies ontwikkeld en niet vanuit het gebruik door de consument. Het resultaat is dat veel verpakkingen al snel weer van de markt verdwijnen. Door samen met ketenpartners nieuwe verpakkingen te ontwikkelen, verpakkingen die wel voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de consument en die ook voordelen bieden voor de betrokken ketenpartners, kun je verspilling voorkomen. Maar dat lukt alleen als je elkaar al in de vroege fase bij nieuwe ideeën betrekt zodat je openstaat voor alle mogelijkheden.”

Is duurzaamheid vaak de opdracht bij innovatieprojecten?

“Duurzaamheid alleen is nooit het uitgangspunt. Binnen de voedselverpakkingen draait het vooral om het gevoel en het gebruiksgemak dat een consument ervaart bij een verpakking. Maar duurzaamheid is vanzelfsprekend wel heel belangrijk en het is eigenlijk een vast principe in ontwikkelprocessen geworden. Het combineren van voorwaarden is altijd een pre.”

Wat maakt die bundeling van industrie, wetenschap en kennisinstellingen zo krachtig?

“Het ondernemerschap van de industriële keten, gecombineerd met de kennis van de wetenschap en het enthousiasme van jonge onderzoekers binnen hogescholen en universiteiten, biedt een systeem waarbinnen ideeën kunnen worden ontwikkeld tot haalbare verpakkingsconcepten en -ontwerpen. Door ook marketeers er vroegtijdig bij te betrekken kun je volledig nieuwe toepassingen ontwikkelen en zelfs nieuwe markten aanboren.”

Is het belangrijk om internationaal samen te werken?

“Naar mijn mening is dat absoluut het geval. Door internationale samenwerking kun je op een veel grotere schaal werken en maak je gebruik van elkaars netwerk. Zo vergroot je de beschikbare kennis, bespaar je kosten en maximaliseer je mogelijke resultaten. Dat is ook de reden dat de Europese Commissie dit initiatief financieel ondersteunt.”

Hoe kunnen marktpartijen elkaar betrekken in die vroege fase?

“Bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij het onafhankelijke kennisplatform European Packaging Gallery 2.0. Op die manier kunnen verschillende partijen vanuit meerdere inzichten en bredere invalshoeken naar een verpakkingsvraagstuk kijken waardoor een beter en slimmer resultaat kan worden bereikt. Dit platform is gestart in 2014. Inmiddels heeft ook Food Valley zich hierbij aangesloten. Deze samenwerking versterkt de relatie tussen food, retail en logistiek en biedt de kans de focus te verbreden naar NoordwestEuropa, Canada en de Verenigde Staten. European Packaging Gallery 2.0 biedt de mogelijkheid innovaties te ontwikkelen vanuit de keten én in een internationaal perspectief.”