Wanneer leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, raken ze intrinsiek gemotiveerd, beleven ze meer plezier aan leren en maken ze veel persoonlijke groei door, zegt Willy Wijnands, grondlegger van eduScrum. “Leerlingen halen samen het beste uit elkaar en zichzelf naar boven.”

Hoe kunnen leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces?

“Door in kleine groepen aan opdrachten te werken, ontdekken ze op hun eigen manier waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen leren. Als een project is afgesloten, ontvangen leerlingen niet alleen een cijfer, maar reflecteren ze ook op hun kwaliteiten en op wat ze hebben geleerd van zichzelf, van anderen en wat anderen van hen hebben geleerd. Daarnaast beschrijven ze wat ze de volgende keer beter kunnen doen. Door zich bewust te worden van hun eigen kunnen en te leren benoemen wat ze wel en niet willen, worden ze de baas over zichzelf en hun leerproces.”

Willy Wijnands

Willy Wijnands

Welke rol speelt samenwerking hierbij?

“Samenwerking leidt tot persoonlijke ontwikkeling, die is gebaseerd op vier bouwstenen: vertrouwen, communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Voor samenwerking is onderling vertrouwen tussen leerlingen nodig. Daarnaast is communicatie heel belangrijk, zodat ze leren zichzelf te zijn en durven te zeggen wat ze vinden. Deze twee bouwstenen zorgen voor betrokkenheid binnen het team, die weer leidt tot verantwoordelijkheid. De vier bouwstenen hebben niet alleen betrekking op het team als geheel, maar ook op individuele leerlingen.”

Hoe dragen jullie hieraan bij?

“Wij hebben eduScrum ontwikkeld om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Dit is een actieve samenwerkingsvorm, waarbinnen leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast ritme. Zij bepalen zelf hun activiteiten en houden hun eigen voortgang bij. De leraar bepaalt de opdrachten en biedt waar nodig ondersteuning aan een klas, team of individuele leerling. Door deze methode gaan leerlingen zelf nadenken over hoe ze willen leren. Ik neem nu zelfs leerlingen mee naar trainingen, waar ze docenten leren omgaan met de methode. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat eduScrum slechts een middel is. Het is juist goed als er ook met andere methoden gewerkt wordt, om variëteit in het onderwijs aan te brengen.”

Meer informatie
www.eduscrum.nl