Bij het opvangen van ziekteverzuim moet de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers beter in balans komen, vindt Titus Kramer, directeur van Capability. “Uiteraard moet zowel de werknemer als werkgever beschermd worden tegen onzekerheden, maar het huidige systeem is niet optimaal.”

Wat kan er beter?

“Wanneer werknemers worden ont-slagen, krijgen ze een financiële ver-goeding: de transitievergoeding. Een nadeel van deze maatregel is echter dat werkgevers continu aan zeer complexe dossiervorming moeten doen. Zeker voor kleine bedrijven is het een onmogelijke taak om het dossier goed bij te houden.

Bovendien leidt de vergoeding niet tot optimale inzet van werknemers, omdat ze van tevoren weten welk bedrag ze ontvangen en er geen onderhandeling hoeft plaats te vinden. Daarom zou het goed zijn terug te keren naar de kantonrechterformule, waarin de rechter uiteindelijk bepaalt of de werkgever of werknemer gelijk heeft.

Als de werknemer gelijk krijgt, ontvangt hij een uitkering, die verplicht moet worden ingezet voor het volgen een opleiding. Nu wordt de transitievergoeding vaak gebruikt voor zaken die niet gerelateerd zijn aan werk, terwijl hij eigenlijk bedoeld is om werknemers fit te houden voor de arbeidsmarkt.”

 

 

Wat kan verder nog bijdragen aan een betere balans tussen werkgever en werknemer?

“Gedurende de eerste twee jaar dat een werknemer ziek thuis zit, is een werkgever verplicht om loon door te betalen en bij te dragen aan de re-integratie van de werknemer. Hij mag de werknemer in die periode niet ontslaan. Ik vind dat ook de werknemer actief moet bijdragen aan zijn eigen re-integratie, bijvoorbeeld door mee te betalen aan het Tweede Spoortraject.

Tijdens dit traject wordt gekeken of werknemers terug kunnen keren in hun huidige baan, of dat ze in een andere baan starten. Werkgevers zijn verplicht het Tweede Spoortraject aan te bieden op het moment dat de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat terugkeer in eigen of ander werk bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is.

Door werknemers mee te laten betalen in de kosten, worden ze gemotiveerd om actief mee te werken. Daarnaast kan een verplichte verzuimverzekering voor het midden- en kleinbedrijf ervoor zorgen dat de verzekeringspremies voor alle werkgevers omlaag gaan.”

Hoe kunnen werknemers inzetbaar blijven op de lange termijn?

“Zeventig procent van al het verzuim is niet-medisch, maar komt voort uit bijvoorbeeld financiële of relatieproblemen. Als deze groep hierin wordt begeleid door een personal coach, kan het verzuim heel snel worden teruggebracht. Het zou goed zijn als werknemers gedurende hun carrière worden gekoppeld aan een onafhankelijke coach, die losstaat van de werkgever.

De coach helpt werknemers fit te blijven voor de arbeidsmarkt door ze bij te staan in vragen over arbeid, persoonlijke of werkgerelateerde problemen of bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Onderzoek toont aan dat werknemers hierdoor beter in hun vel zitten en er minder sprake is van verzuim en uitval.”

Wat doen jullie om verzuim terug te dringen?

“Capability staat werkgevers bij op uiteenlopende fronten, met als belang-rijkste doel om verzuim te voorkomen in plaats van het alleen te beheersen. We doen veel aan preventie en hebben ons eigen outplacementbedrijf: Converse.

Daarnaast bieden we met ons Tweede Spoorbedrijf, Ephecta, begeleiding aan werknemers in het tweede jaar van hun ziekte. Vanaf september bieden start ons preventiebedrijf Qragt©. Werknemers van deelnemende bedrijven kunnen hier terecht met hun persoonlijke en werkgerelateerde problemen zonder dat de werkgever hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Dat schept ons inziens het vertrouwen om problemen te delen. Samen met een persoonlijke coach wordt vervolgens naar een oplossing voor de problemen gezocht. Wij verwachten dat Qragt een sterke bijdrage zal leveren aan een verdere verlaging van het verzuim, door echt werk te maken van preventie. Voor Qragt werken we samen met partners als NCOI en Nibud, maar ook vele anderen.”