Waar autodelen in de begindagen vooral omarmd werd door een idealistisch publiek, is tegenwoordig een groeiende groep meer pragmatische autorijders geïnteresseerd in het delen van een auto in plaats van er zelf een aan te schaffen. Gebruikersgemak is hierbij een basisvoorwaarde, vertelt Andrew Berkhout van Greenwheels.

Hoe veel en wat voor mensen maken in Nederland gebruik van autodelen?

“Het is nog een kleine groep: recente cijfers geven aan dat 1 procent van rijdend Nederland aan autodelen doet, terwijl óók blijkt dat 20 procent geïnteresseerd zou zijn. We leven in een periode waarin dit meer gemeengoed wordt. Het hangt van het concept af of het vooral in de steden of meer daarbuiten gebeurt. De gebruikers zijn de afgelopen jaren veranderd. Eerst was het vooral de idealist, terwijl de gebruiker van nu veel pragmatischer is. Die wil vooral uit praktische overwegingen en op een gemakkelijke manier een auto delen. Voor mensen die minder dan 1000 kilometer per maand rijden is het bovendien het goedkoopste alternatief.”

Hoe kan autodelen bijdragen aan de leefbaarheid in steden?

“Dat is lastig te voorspellen, omdat er veel andere aspecten van invloed zijn op de leefbaarheid. Onderzoek wijst uit dat één deelauto tussen de vijf en vijftien auto’s van de straat haalt. Met 2000 auto’s heeft Greenwheels zo inmiddels een ruimte vrijgemaakt ter grootte van meer dan 65 voetbalvelden. Ruimte waar bijvoorbeeld kinderen kunnen spelen. Autodelen is natuurlijk slechts een subonderdeel van dit thema, maar alles wat aan een grotere leefbaarheid kan bijdragen is mooi.”

Hoe kan de branche inspelen op de vraag naar meer gebruikersgemak?

“Mobiliteit wordt steeds individualis-tischer, waardoor de precieze vraag per situatie kan verschillen. Daarom denk ik dat hoe meer initiatieven er zijn, hoe fijner dat voor de gebruiker is. Alle aanbieders moeten hun product zo gemakkelijk en laagdrempelig mogelijk maken. Technische innovaties kunnen hierbij helpen, net als samenwerkingen met andere partijen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Wij hebben onze app helemaal vernieuwd en het aanmeldproces dusdanig vergemakkelijkt dat je nu binnen enkele minuten na aanmelding weg kunt rijden, net zo snel als naar de supermarkt voor een pak koffie. Na deze aanpassing zagen wij inschrijvingen bij Greenwheels vervijfvoudigen. Een bewijs dat de klant op zoek is naar gemak.”