Vergelijkbare bedrijven concurreren tegenwoordig meer met de mobiliteitsketen dan met elkaar. Tegelijkertijd werken ze vaker samen en zoeken ze toegevoegde waarde in het ontwikkelen van producten. “Productontwikkeling is de combinatie van verbeelding en techniek”, aldus Jacques Goddijn, algemeen directeur van HR Groep.

Hoe ziet u de mobiliteitsketen veranderen?

“Door het aanbestedingsmodel, waarbij de overheid ingenieurs eerst de kostprijs van een product of dienst laat berekenen, worden bedrijven gedwongen om één geheel te zijn. Dat is een drempel en dwingt je om toegevoegde waarde te bieden.”

Waar zit die toegevoegde waarde?

“Je geeft een ander bedrijf in de keten een hand, zoals een verkeersbordenfabriek verbinding legt met de automotive. Verkeersborden en navigatiesystemen komen meer overeen dan ze verschillen en er is een verbinding met verkeersveiligheid. Vitaliteit, energie en educatie zijn in de intelligent public space heel belangrijk. Mensen willen naast veiligheid ook comfort op de weg, dus betrek je weggebruikers bij het ontwerp. Het palet aan samenwerkende partijen wordt groter: wetenschappers en kunstenaars worden erbij betrokken. Het gaat erom de geest van de locatie te vangen.”

Wat voor rol speelt imagineering?

“Imagineering is transformation by inspiration. Productontwikkeling is de combinatie van verbeelding en techniek. Een Franse filosoof zei eens dat je een schip niet bouwt vanwege hout en werkers, maar door het verlangen naar de zee. Wij kijken waar de innovatie zit in ‘grondgenagelde’ producten. Een goed product straalt door naar de binnen- en buitendienst en naar klanten. In de toekomst van mobiliteit moet je dan denken aan zelfrijdende auto’s en het internet of things. Je hangt een applicatie aan een product, zodat je bijvoorbeeld een melding krijgt als een bord is omgereden. Dat is belangrijk voor verkeersveiligheid en assetmanagement. Maar je vraagt je ook af waarom je iets doet. Is het product wel nodig?”

Wat doen jullie hiermee?

“HR Groep heeft een open database met al onze grondgenagelde producten die buiten staan, zoals verkeersborden, afvalbakken, parkeerpalen en lichtmasten. Klanten kunnen daaruit een selectie maken. Het aantal buitenobjecten is trouwens aan het verminderen. We ruimen op en gaan richting de digitale wereld.”