Om de leefbaarheid van een stad te waarborgen moet de toekomstige bereikbaarheid zwaar meewegen bij het realiseren van parkeervoorzieningen. Voor een toekomstbestendige benadering van stedelijke mobiliteit is het belangrijk dat alle relevante expertises aan tafel zitten en goed met elkaar samenwerken. Dat zegt Mark van Haasteren, algemeen directeur van Q-Park Nederland.

Kan de stad zonder auto?

“Nee. Het is natuurlijk wel zo dat de wereld compleet is veranderd. Toen de eerste auto’s op de markt kwamen werd de vlag gehesen. Als symbool van vooruitgang mocht de auto op de mooiste plek in de stad staan. Hij mocht gezien worden. Tegenwoordig willen we de architectuur van een stad kunnen zien en we willen steeds meer voetgangersgebieden. De ‘heilige koe’ moet zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Tegelijkertijd is het van economisch belang dat een stad bereikbaar blijft voor de auto. Als automobilisten een stad mijden omdat ze er nauwelijks een parkeerplek kunnen vinden, dan is dat slecht voor de lokale economie.”

Hoe kun je de stad bereikbaar houden?

“Als je de mobiliteit in een stad op gang wilt houden, moet je het zoekverkeer zoveel mogelijk reduceren. Hoe minder zoekverkeer, hoe minder tijd mensen kwijt zijn om hun auto te parkeren, hoe minder milieuvervuilend en hoe meer tijd mensen in de stad zelf kunnen doorbrengen, bijvoorbeeld met winkelen en in de horeca.”

Wiens taak is het om de bereikbaarheid op niveau te houden?

“Van de overheid en de parkeerbedrijven. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid in een binnenstad. Voor een deel van de uitvoering wordt een beroep gedaan op private partijen, die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van mobiliteit en parkeren.”

Zijn er veranderingen in het stedelijk bezoekgedrag?

“Ja. Die hebben te maken met het doel en de beleving van het stadsbezoek. Veel spullen die je op internet kunt kopen worden minder in de stad gekocht. Consumenten gaan naar de stad voor bijvoorbeeld speciaalzaken, voor ont-spanning en voor de sfeer. Daar moet je rekening mee houden bij de inrichting van de stad. Hoe kom je de stad in en hoe kom je de stad weer uit? Waar kun je parkeren? Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.”

Hoe communiceer je met de automobilist die de stad wil bezoeken?

“Dat kan met heldere bebording en door slim gebruik te maken van data. Via de smartphone kun je mensen real time navigeren naar de dichtstbijzijnde beschikbare parkeergelegenheid en je kunt de mogelijkheid bieden om alvast een plek te reserveren in een parkeergarage.”

Wat is jullie visie, als aanbieder van parkeergelegenheid, op stedelijke mobiliteit?

“Parkeren is een belangrijke schakel in de mobiliteitsketen en geen doel op zich. Nie-mand parkeert om te parkeren, maar om zijn uiteindelijke bestemming te bereiken. Daarnaast is de parkeervoorziening vaak een van de eerste kennismakingen met een stad. Parkeerbedrijven moet-en daarom méér doen dan alleen par-keergarages exploiteren. Het gaat om kwaliteit als optelsom van snelheid, comfort, veiligheid en gastheerschap. Concreet: schoon en goed verlicht, brede parkeervakken, duidelijke bewegwijzering en diverse betaalmogelijkheden. Een goede parkeerervaring kan bijdragen aan herhaalbezoeken.”

Q-Park is een van de grootste Europese parkeerdienstverleners. Naast Nederland is het bedrijf actief in Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Het portfolio omvat zo’n 835.000 parkeerplaatsen verdeeld over 6.195 parkeerfaciliteiten (in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie daarvan). Q-Park Nederland telt 260 parkeerfaciliteiten, waaronder 97 P+R- terreinen.