De renovatie van de Velsertunnel is in volle gang. De impact voor de omgeving wordt beperkt door omleidingsroutes en een goede voorbereiding van het traject, wat dagelijkse verkeersinfarcten voorkomt. Bij zo’n groot project moeten de betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, provincie en bouwbedrijven, alle benodigde kennis makkelijk kunnen uitwisselen. Geen sinecure voor oudere infrastructuur, waarvan de bouwtekeningen of het onderhoudsplan niet altijd gedigitaliseerd zijn. Tegenwoordig kunnen online kennisportals, zoals het platform iAMPro, daarvoor een uitkomst bieden middels een datamodel. Zowel overheidsorganisaties als commerciële partijen worden hiermee ondersteund in hun assetmanagement van onder andere wegen, bruggen, tunnels en sluizen.

Datamodel

Marco Berkhout, sectormanager Dagelijks Beheer van de Provincie Noord-Holland, legt uit hoe een datamodel, dat gedeeld is op het kennisplatform iAMPro, meerdere provincies heeft geholpen. “Wij hadden in Noord- Holland een datamodel voor assetmanagement van wegen en vaarwegen ontwikkeld, dat daarna ook door de provincie Flevoland werd gebruikt. Vervolgens heeft de provincie Zeeland datzelfde datamodel ingezet en aangevuld met nieuwe wetgeving. Het is nu een uniforme wijze van opslaan van gegevens die steeds actueel blijft en telkens verbetert waardoor je tijd en geld bespaart.”

Sneller en professioneler

Peter Vriends, expert op het gebied van assetmanagement, helpt iAMPro technisch te ontwikkelen. Volgens hem hebben ook commerciële partijen veel voordeel bij het openbaar delen van hun kennis. “Ik geloof niet in ideeën voor jezelf houden en elkaar vliegen afvangen. Onze basishouding is: je ideeën samen aan te scherpen, kennis te delen en hierdoor samen verder te komen, net als bepaalde autofabrikanten dat doen met patenten voor elektrisch rijden.” De winst is ook dat bedrijven kunnen laten zien waar ze goed in zijn. “Op de site staan geen merknamen, maar in de documenten worden ze niet geschrapt. Lezers kunnen jouw bedrijf benaderen en met je in gesprek komen en dan is het zaak door te pakken.” Het is ook prettig als je bij het uitbrengen van een offerte minder in een black box hoeft te werken en weet wat andere partijen al eerder gedaan hebben of aan het doen zijn bij een project. Je ziet bijvoorbeeld hoe de overheid omgaat met haar assets en ontdekt de samenhang tussen alle partijen. Door dit zichtbaar te maken, kweek je meer begrip. In plaats van te concurreren, versterk je hiermee elkaar.

Inzicht per fase in het proces

Als eigenaar of beheerder van de openbare infrastructuur word je op alle niveaus geconfronteerd met wet- en regelgeving. Om die reden komt er op iAMPro een legal roadmap die zichtbaar maakt waar je in welke fase van het proces rekening mee moet houden. Uit de praktijk blijkt dat een goed begin het halve werk is. Plannen die gedegen zijn voorbereid, trekken minder beroepen aan en als het dan toch tot een procedure bij bijvoorbeeld de bestuursrechter komt, kom je als betrokkene in ieder geval goed beslagen ten ijs.

Ruimte voor nieuwe ideeën

Assetmanagement betekent samenwerken. Als het goed gaat, weten overheid, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en kennisinstellingen van elkaar wat hun rol is en steken ze off- of online geregeld de koppen bij elkaar om elkaar verder helpen. Dat kan bijvoorbeeld op een dergelijk kennisplatform. “Door assetmanagement zijn organisaties beter in staat ruimte te geven aan nieuwe ideeën en deze ook te implementeren”, aldus Berkhout en Vriends.