Biologische gewasbeschermingsmiddelen raken steeds meer in gebruik in de Nederlandse teelt, maar chemische middelen blijven nodig om ziekten en plagen het hoofd te kunnen bieden. Country Manager Carlos Nijenhuis van Certis Nederland vertelt.

Wat is het belang van chemische gewasbeschermingsmiddelen?

“Chemische producten zijn op dit moment de meest bediscussieerde middelen, maar ze zijn essentieel naast de biologische gewasbescherming. Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden soms gemaakt op basis van een natuurlijk product dat vervolgens synthetisch wordt verwerkt. Nog steeds hebben veel mensen het idee dat alleen chemische middelen giftig zijn en biologische niet. Niets is minder waar, sterker nog: de meest giftige middelen zijn biologische producten. Een van de bekendste voorbeelden is nicotine, wat een puur plantaardig en zeer giftig product is. Chemie en biologie hangen nauw samen en zijn allebei net zo belangrijk voor efficiënte gewasbescherming. Het één sluit het ander niet uit.”

Kunnen we in Nederland spreken van een chemofobie als het om voedsel gaat?

“De markt in de westerse wereld vraagt steeds meer om duurzaam geproduceerd voedsel. Veel mensen associëren dit met biologische, natuurlijke gewasbescherming. Chemofobie is een groot woord, maar een groot deel van de bevolking onderschat het nut en de noodzaak van chemie om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Kijk bijvoorbeeld naar de misvatting over producten die E-nummers bevatten. Enorm veel consumenten zijn in de veronderstelling dat deze slecht zijn omdat ze chemische toevoegingen bevatten, terwijl deze producten juist het meest doorgetest zijn door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Dat een product veilig is zodra het bij de consument op het bord ligt, is overigens een zekerheid voor al het voedsel dat vanaf onze akkers of uit onze kassen komt. Daar hebben we de gewasbeschermingswet voor, die telers verplicht alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen te ge-bruiken. Dit betekent dat middelen altijd moeten voldoen aan de volgende drie elementen: ze moeten veilig zijn in de toepassing, niet schadelijk zijn voor de omgeving en voedselveiligheid voor de consument garanderen.”

Hoe worden biologische en chemische middelen gecombineerd?

“Door de ontwikkeling van nieuwe biologische en chemische middelen die passen in geïntegreerde bestrijding wordt de afstand tussen de gangbare en biologische teelt steeds kleiner. Op deze manier kan onze hoogwaardige land- en tuinbouw, en dus goede voedselpositie, in Europa in stand worden gehouden. Veel telers proberen hun bodem en planten al zo gezond mogelijk te houden met biologische middelen. Echter, in het geval dat er ziekten of plagen optreden, moeten er middelen beschikbaar zijn om deze te bestrijden.”

Wat bieden jullie aan?

“Hoewel de trend van biologische producten pas sinds een paar jaar in opkomst is, houdt Certis zich hier al twintig jaar mee bezig. De oorsprong is te vinden in de tuinbouw en de kleinschalige landbouw, waar destijds een groeiende vraag was naar productie met een zo laag mogelijk residu. Certis is daarmee expert op het gebied van de combinatie van biologische en chemische middelen. Wij hebben een goed netwerk over de gehele wereld die nieuwe producten ontwikkelen met een zo gunstig mogelijk risicoprofiel om ziekten en plagen te kunnen bestrijden die in Nederland of Europa nog een groot probleem vormen. Ervaring heeft immers geleerd: er zijn altijd nieuwe stoffen en middelen nodig om te blijven vernieuwen in de gewasbescherming.”

Meer informatie
Certis
www.certiseurope.nl
info@certiseurope.nl
0346 290 600