De logistieke vastgoedsector is volop in ontwikkeling. E-commerce wordt steeds belangrijker, waardoor de vraag naar logistiek vastgoed is toegenomen. Dat betekent enerzijds meer grote distributiecentra en aan de andere kant meer kleinere hubs waarvandaan producten naar de consument worden vervoerd, legt Ko Nuijten, directeur van Sprangers ILDC, uit.

Welke ontwikkelingen spelen in de logistieke vastgoedsector?

“Na de crisis is de sector vanaf 2014 weer op gang gekomen. Het vertrouwen is gegroeid en er is grote vraag ontstaan, enerzijds door de groei van e-commerce en anderzijds doordat er een inhaalslag is gemaakt. De verwachting is dat de vraag nog enige tijd zal aanhouden. Dit is merkbaar in de vraag naar nieuwbouw. Nieuwbouwprojecten beslaan nu bijna de helft van de vraag. De functionaliteit van bestaande gebouwen voldoet vaak niet aan de hedendaagse eisen. Verouderde bedrijventerreinen moeten daarom, waar mogelijk, herontwikkeld worden. Daarnaast is duurzaamheid steeds belangrijker geworden.”

Wat verwachten jullie van de toekomst van de sector?

“Verduurzaming van de markt zal meer nadruk krijgen. Logistieke gebouwen worden steeds vaker met duurzaamheidscertificaten gebouwd en wij zullen hier steeds meer op inspelen. Er wordt bij aanvragen vaker gevraagd naar ideeën om gebouwen te verduurzamen. Een andere verwachting is dat de markt meer vraagt om kortere bouwtijden. Processen moeten geoptimaliseerd worden om de doorlooptijd van projecten te verkorten. Vaak zit dat in een goede voorbereiding; dat is echt het halve werk. Bij een traditionele manier van aanbesteden kost het voortraject veel tijd omdat een opdrachtgever verschillende aannemers in de arm neemt, die op hun beurt weer onderaannemers benaderen. We zullen hier slimmer mee om moeten gaan.”

Wat zijn belangrijke zaken om rekening mee te houden bij het bouwen van logistieke centra?

“E-commercebedrijven vragen om heel groot vastgoed voor opslag, maar ook om kleinere gebouwen, hubs genoemd, vanwaar pakketjes naar de consument worden verzonden. De locatie is het belangrijkste. De XXL-distributiecentra moeten in de buurt van water, spoor en snelweg komen, om het vervoer van containers zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren. Omdat er veel personeel nodig is, moeten er in de regio genoeg mensen voorhanden zijn. Ook moeten de centra goed bereikbaar zijn, met auto en ov. Daarnaast moet er ruimte rondom het gebouw zijn voor parkeerplaatsen en verkeersstromen, vracht- en personenvervoer daarbij gescheiden. De kleinere hubs komen dichterbij stedelijke gebieden om de pakketjes snel bij de consument te krijgen. Die wil binnen één dag de spullen ontvangen. Ook multifunctionaliteit van een gebouw is belangrijk, voor toekomstig gebruik. Vóór de start van het ontwerpen moet over deze zaken al goed nagedacht worden. Tot slot moeten de gebouwen zelf aan verschillende eisen voldoen; van de laadkuilen tot de breedte van de gangpaden en de vrije hoogte.”

Wat is jullie rol in het proces van ontwikkeling en bouw van logistiek vastgoed?

“Wij zijn in eerste plaats een bouwbedrijf en houden ons bezig met zowel de bouw van logistiek vastgoed, maar vooral ook het hele voortraject. We denken mee met ontwikkelaars, eindgebruikers en beleggers en al hun verschillende behoeften. We adviseren waar nodig over de locatie, het toekomstig gebruik van de gebouwen, het contact met de huurders en het zoeken naar investeerders. Het voortraject gaat eigenlijk over alles behalve bouwen en wij ondersteunen de klanten bij dit hele proces. Daarom proberen we altijd in een vroeg stadium betrokken te raken, om zo veel mogelijk inbreng te leveren in het voortraject. We zoeken uiteindelijk naar een winwinsituatie voor onszelf en de klanten.”

Meer informatie?
Sprangers ILDC is de logistieke tak van Sprangers Bouwbedrijf, dat dit jaar 221 jaar bestaat. Logistieke projecten die recent door Sprangers zijn gerealiseerd zijn onder andere: Forever 21 in Bergen op Zoom, XPO Fokkerpark Schiphol, Kuehne+Nagel op Schiphol Logistics Park, ProDelta/XPO in Tilburg en Primark in Roosendaal.
www.sprangers.nl