Actief vastgoedbeheer of -management is een belangrijke voorwaarde voor waardevermeerdering van vastgoed, stelt Piet Hein Erdman, directeur van JLL Property & Asset Management. Als tussenpersoon tussen eigenaar en huurder speelt de vastgoedmanager bovendien een grote rol bij het verduurzamen van panden.

Wat houdt actief vastgoedmanagement volgens JLL in?

“Het gaat om het realiseren van de ambitie van de klant en vooruitkijken. Zo voorkomen we dat wij, en onze klanten, voor verrassingen komen te staan. Actief management heeft te maken met de cultuur binnen een organisatie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Uiteraard zijn de operationele processen belangrijk, maar steeds vaker adviseren wij binnen property & asset management opdrachtgevers ook op tactisch vlak. Wij helpen actief om het maximale rendement uit vastgoed te halen; dat noemen we value add property management. We ontzorgen opdrachtgevers door activiteiten van ze over te nemen, zoals het aansturen van makelaars, identificeren van (her)ontwikkelingsopgaven of het optimaliseren van kostenstructuren. Zeker voor opdrachtgevers met een relatief klein eigen team is dit een pragmatische oplossing.”

Waarom is het verstandig om management van vastgoed uit te besteden?

“Vastgoed managen is een vak op zich dat vraagt om specialistische kennis en ervaring, en wordt uitgevoerd door professionele partijen wiens core business het is. Onze klanten weten wat hun strategische doelen zijn. Wij worden vervolgens gevraagd om die doelen in de praktijk te helpen realiseren. Daarbij is het essentieel om alle expertise in huis te hebben en op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving en lokale marktomstandigheden. Het helpt dat we onderdeel zijn van een full service vastgoedorganisatie met alle knowhow op gebied van research, taxatie, verhuur en marketing. Dat nemen we allemaal mee in het waarmaken van de ambitie van onze klanten.”

Welke huidige en toekomstige ontwikkelingen spelen in de sector?

“De afgelopen jaren kende de markt veel eigenaren met een relatief korte beleggingshorizon. Gelukkig zien we nu eigenaren zich weer langdurig aan hun vastgoed verbinden. Dat biedt voor ons meer mogelijkheden om met actief management bij te dragen aan de waardeontwikkeling. Verder zijn eigenaren en huurders vaker op zoek naar een combinatie van vastgoedmanagement en facilitymanagement. In onze visie zijn dat echt twee verschillende takken van sport. Daarom zijn we met D&B The Facility Group de samenwerking InCharge aangegaan. Bij een aantal klanten hebben we onze dienstverlening helemaal op elkaar afgestemd. We doen beiden waar we goed in zijn en het resultaat is meer dan de som der delen. On site werken hostesses van D&B in onze systemen. Verder speelt de steeds grotere aandacht voor verduurzaming van vastgoed.”

Wat speelt er op dat vlak zoal?

“Bestaande wet- en regelgeving wordt aangepast. In 2023 moeten bijvoorbeeld alle kantoorgebouwen een energielabel C of hoger hebben en vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen ‘bijna energie neutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Consequentie is dat vastgoedeigenaren hun bezit moeten verduurzamen. We zien overigens dat duurzaam vastgoed een bewezen hoger rendement oplevert voor beleggers, door de waarde van het gebouw en de betere bezettingsgraad tegen hogere huurprijzen.”

Welke rol speelt de vastgoedmanager bij verduurzaming?

“Die speelt een grote rol bij het verduurzamen van vastgoed. Bij onze klanten ontstaat het besef dat er iets moet gebeuren. Gelukkig kunnen wij ze daarbij goed ondersteunen, mede door onze BREEAM-experts en de ervaring die we hebben met het implementeren van allerlei maatregelen. Zo kunnen wij voorstellen maken voor verbetering van energielabels; EED-energiescans uitvoeren en adviseren over toepassingen als warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen. Ook onze kennis over monitoring en optimalisatie van energiegebruik is hier belangrijk.”

Meer informatie?
JLL Property & Asset Management is gespecialiseerd in commercieel vastgoed, werkt voornamelijk voor grote (buitenlandse) beleggers en is al ruim dertig jaar actief in de Nederlandse markt. Hier profileert JLL zich als the best of both worlds: aan de ene kant flexibel, creatief en persoonlijk en aan de andere kant professioneel, ISAE- en ISOgecertificeerd en onderdeel van een full serviceorganisatie.
www.jll.nl
www.whoisincharge.nl