Burn-out en overspannenheid dragen inmiddels epidemisch bij aan langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Deze ontwikkeling staat de zo gewenste duurzame arbeidsparticipatie in de weg.

Als we zicht willen houden op een energieke carrière van 40 jaar is het volgens haptotherapeute en talentencoach Anne Rodenburg belangrijk om je eigen talenten op speelse wijze te herontdekken, en vanuit je gevoel, met inspiratie en blijdschap, zinvol aan de slag te zijn.

Wat is de relatie tussen talentontwikkeling en burn-out?

“Door burn-out komt iemand in een uitgeputte toestand terecht waardoor het zicht op de eigen talenten en het vermogen tot zelfinspiratie verloren raakt. Andersom kan iedereen die het zicht op zijn nuttige bijdrage mist, in een burn-out belanden.
Daarom is het zo belangrijk om je gevoel weer in te zetten om fysiek en mentaal te herstellen, en je inspiratie te hervinden vanuit je eigen talenten. Zo kun je je bijdrage leveren aan werk en samenleving.”

Anne Rodenburg

Anne Rodenburg

Hoe kunnen organisaties hun beleid hierop inrichten?

“Organisaties zijn er bij gebaat ruimte te bieden aan hun personeel om zichzelf beter te leren kennen, te achterhalen hoe zij geïnspireerd kunnen blijven, en te kijken welke stappen gezet kunnen worden om meer aan te sluiten bij hun levenspad. Maak ruimte voor speelsheid, verwondering en creativiteit. Dat levert resultaat.”

Wat houdt het Talentenspel in?

“Dit spel geeft een inspirerend zicht op je zichtbare en verborgen talenten. Je speelt het op een kleurrijk speelbord met twaalf talenten die je kiest uit een stapel van tachtig. Via het spel ontdek je wat deze talenten met jou te maken hebben en wat nodig is om ze tot bloei te laten komen. Je talenten, die eerder conflicteerden, gaan samenwerken en uiteindelijk als team functioneren in je dagelijkse leven en werk. Ook krijg je meer de regie over jouw talenten. Het wil namelijk wel eens zo zijn dat je talenten met jou op de loop gaan!”

Talentenspel
 

Op welke wijze draagt het Talentenspel bij om (weer) perspectief te krijgen?

“Inspiratie vanuit je talenten geeft energie en richting voor de toekomst. Meestal spelen mensen het spel als ze eenmaal door burn-out zijn overvallen. Door een te grote verantwoordelijkheid en perfectionisme gaan we namelijk net zo lang door totdat onze energie op is. Handiger zou het zijn om bij de eerste signalen van verveling of vastlopen al te investeren in het hervinden van inspiratie.”

Is er verschil merkbaar tussen mannen en vrouwen?

“Er is een verschil tussen meer doelgerichte energie, waarbij focus, directheid en efficiëntie voorop staan, en een meer verbindende, empathische, samenwerkende energie. Doorgaans voelen mannen meer affiniteit met de eerste en vrouwen meer met de laatste.

In het Talentenspel vinden we ook echt archetypisch vrouwelijke talenten en archetypisch mannelijke talenten terug. Het is belangrijk om je eigen balans daarin te herkennen, betekenis te geven en te waarderen. Dat geldt ook voor organisaties als geheel: zie, waardeer en benut de diversiteit aan potentieel in je bedrijf, en verbeter je organisatie door al die kwaliteiten te waarderen en in te zetten.”

Waar moeten organisaties de komende jaren naartoe op het vlak van talentontwikkeling?

“Recent heb ik een boek gelezen over de ziel in de zorg, waarin mijns inziens trends benoemd worden die onze hele maatschappij aangaan. De focus op efficiëntie en doelmatigheid van de afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat we de vermogens van onze rechterhersenhelft een beetje zijn kwijtgeraakt. Deze stellen ons in staat om te dromen, te creëren, te inspireren en te verbinden. Dat levert plezier en flow, en vervolgens inspirerend resultaat.

Waar we in de komende jaren daarom naartoe moeten is onszelf meer te zien als voelende mensen zoals we werkelijk zijn, en minder als vanuit angst werkende denkers, losgekoppeld van onze bezieling. Dat zal zorgen voor een vermindering van het aantal burn-outs, omdat je weet welke talenten bedoeld zijn voor je eigen voeding, en welke voor het richting geven aan je leven en werk.”

Voor meer informatie:
Haptotherapieweert.nl en Tel. 0495-586975.