Ego’s opzij en de krachten bundelen; dat is nodig om de transitie te maken naar een duurzame energievoorziening in Nederland. “Nederland schiet er weinig mee op als partijen elkaar proberen af te troeven door de technologie of producten van de ander in twijfel te trekken, want ze streven uiteindelijk hetzelfde doel na: versnelling van investeringen in verduurzaming. Samenwerken aan die versnelling werkt daarbij effectiever dan de pijlen richten op andere duurzame alternatieven”, aldus Fedde van der Woude, directeur bij 54Events.

Waarom is een integrale aanpak essentieel?

“Een integrale aanpak is nodig omdat het ene onderdeel dat nodig is voor succes niet losstaat van het ander. Daar is nog relatief weinig aandacht voor. Zo zijn er recent vijf klimaattafels gehouden waarbij gekeken is naar de grootste bronnen van CO2-uitstoot: industrie, mobiliteit, agro, elektriciteitsopwekking en de gebouwde omgeving (vastgoed). De uitkomsten en keuzes uit die verschillende tafels beïnvloeden elke andere sector. Stel dat de mobiliteitssector hard lobbyt om het personenvervoer geheel te elektrificeren, dan heeft dat invloed op de sector verantwoordelijk voor stroomopwekking. Want welk elektriciteitsnetwerk wordt daarvoor ingezet en welke investeringen zijn nodig? Mogelijk pakt het totaalplaatje beter uit als er ook naar alternatieven wordt gekeken.”

In de praktijk gebeurt dit blijkbaar onvoldoende. Welke verandering is hiervoor nodig?

“Allereerst zou het goed zijn als men erkent dat er een gezamenlijk doel is; een succesvolle energietransitie. Mijns inziens heeft iedere beschikbare technologie daarbij een rol te vervullen en is de winst te behalen door het versnellen van energiebesparing en reduceren van niet-duurzame technologieën. Binnen en tussen de verschillende sectoren zijn de belangen echter enorm en loop je het risico dat het individuele belangenspel de boventoon krijgt. Daar is niemand bij gebaat, want afhankelijk van het toepassingsgebied zullen alle initiatieven een rol kunnen gaan spelen. Het is te vergelijken met een legpuzzel. De stukken liggen nu nog verspreid, maar na wikken en wegen heeft elk stukje uiteindelijk zijn plaats.”

“Neem bijvoorbeeld het vrachttransport. Dit zijn zware voertuigen die lange afstanden afl eggen, waarvoor batterijen waarschijnlijk niet de meest slimme oplossing zijn. Groengas of waterstof zijn waarschijnlijker. Voor kleinere voertuigen zouden batterijen echter juist prima passen omdat de aanleg van een fi jnmazige infrastructuur om deze op waterstofcellen te laten rijden veel te kostbaar blijkt.”

Voor wie is een rol weggelegd om dit te stimuleren?

“Ten eerste de overheid door muurtjes tussen sectoren te doorbreken, harde tussentijdse doelen af te spreken en te focussen op het einddoel. Ten tweede onafhankelijke energieadviseurs. Veel ondernemingen staan voor grote uitdagingen en krijgen steeds meer verplichtingen als het gaat om hun vastgoed, mobiliteitsvraag of productieprocessen. Met deskundige hulp bij het uitvoeren van integrale audits en indien gewenst begeleiding bij technische en financiële implementatie, kunnen ondernemers blijven ondernemen en de nodige prioriteit geven aan de energietransitie.“

U beoogt hetzelfde te doen. Op welke wijze?

“Om samen te werken moet je elkaar tegenkomen en weet hebben van elkaars mogelijkheden en uitdagingen. 54events specialiseert zich in het organiseren van ontmoetingen en kennisuitwisseling gericht op de energietransitie. Van grote vakbeurzen tot kleine gerichte workshops en high-level strategische bijeenkomsten. Wij brengen iedereen die zich professioneel bezig houdt met duurzame energieopwekking en -besparing bij elkaar. Dit doen we technologieneutraal en liefst integraal over de belangrijkste sectoren heen. De eerstvolgende events vinden plaats tijdens de Nationale Energieweek 2018 waarin wij op 9 t/m 11 oktober onder andere Ecomobiel, Vakbeurs Energie en Industrial Heat + Power organiseren. Het thema dit jaar is Samenwerken in Transitie en we verwachten weer zo’n 15.000 potentiele ‘samenwerkers’ bij elkaar te brengen.

Meer informatie
Actief als professional in de Energietransitie? Bezoek de Nationale Energie Week 2018
www.vakbeursenergie.nl
www.ecomobiel.nl
www.industrialheatandpower.nl