De energiemarkt is enorm aan verandering onderhevig. Waar voorheen gas en elektriciteit werden geproduceerd op basis van de vraag, worden we in de energietransitie steeds afhankelijker van het aanbod. In de overstap naar wisselvallige energiebronnen zoals zon en wind moet flexibele energievoorziening dus de norm worden, stelt Rob van Gennip, directeur van energieleverancier Scholt Energy Control.

Hoe is Scholt Energy Control ontstaan?

“Het bedrijf is in 2005 opgericht door Jan Scholt, destijds al jaren actief in energiebesparing bij koel- en vrieshuizen. Door de liberalisering van de energiemarkt ontstonden bij klanten vragen over energie-inkoop. We onderzochten de energiemarkt en daarbij stuitten we op zoveel kansen dat we besloten een eigen leveringsvergunning aan te vragen. Het doel: concurreren met de grote leveranciers in de zakelijke markt. Inmiddels zijn we actief in drie landen, leveren we aan meer dan 10.000 industriële bedrijven, hebben we 110 medewerkers en een omzet van zo’n 400 miljoen euro.”

Hoe onderscheidt Scholt Energy zich van de concurrent?

“We onderscheiden ons van de grote energieleveranciers door een flexibel inkoopconcept over meerdere inkoopmarkten, waardoor onze klanten besparen én risico spreiden. We hanteren een zeer persoonlijke werkwijze, waardoor we snel kunnen inspelen op klantbehoeften. Tenslotte zijn we onafhankelijk omdat wij geen centrales bezitten en hierdoor dezelfde doelstelling hebben als onze klant; zo goedkoop mogelijk inkopen.”

Hoe spelen jullie in op de veranderende energiemarkt?

“Sinds het klimaatakkoord van Parijs is de energiemarkt om. Duurzaamheid is geen loos begrip meer en de energietransitie komt helemaal los. We hebben hierop ingespeeld door het oprichten van een innovatieteam van 15 collega’s, dat zich richt op producten die onze klanten optimaal begeleiden in de energietransitie.”

Met wat voor projecten in de energievoorziening zijn jullie bezig?

“Heel divers, om te beginnen zonprojecten. We hebben veel industriële klanten met grote daken die geschikt zijn om zonne-energie te realiseren. Hiermee wordt een deel van hun behoefte groen opgewekt. Daarnaast zien we een grote rol voor energieopslag door het groeiende en onvoorspelbare wind- en zonaanbod. Een batterij kan dit balanceren. Middels zelf ontwikkelde algoritmes managen we meerdere grote batterijen, zoals bij de Jaarbeurs Utrecht en het stadion van ADO Den Haag. Hier wordt elektriciteit opgeslagen bij overschotten en afgegeven bij tekorten.

Tenslotte geloven we sterk in demand-response oftewel vraagsturing. Dit is mogelijk als een bedrijf flexibiliteit heeft om hierop in te spelen. Een voorbeeld hiervan is een project met het Van der Valk Hotel in Nijmegen. We hebben met netbeheerder Liander een flexibiliteitsmarkt opgezet, een unicum in Europa. In die omgeving ontstaat de komende jaren meer vraag dan aanbod, en de uitbreiding van het net kan pas in 2024 gerealiseerd worden. We hebben als oplossing een slim systeem ontwikkeld dat – afhankelijk van de stroomvraag in het gebied – automatisch schuift met het energieverbruik van het hotel. Het systeem maakt gebruik van opgeslagen bodemenergie uit de warmte-koudeopslag, die de temperatuur van het hotel regelt. Het hotel ontvangt een vergoeding voor deze flexibiliteit. Momenteel breiden we dit project uit. We hebben een langjarige samenwerking gesloten met een grote internationale partij die flexibiliteit gaat leveren met een batterij en hun koude-installatie. Binnenkort maken we meer bekend over deze bijzondere samenwerking. Onze projecten werken vaak tweeledig: Het levert extra voordeel op voor onze klant en we dragen samen bij aan de energietransitie. Er zijn veel uitdagingen, maar het pionieren en innoveren in deze energietransitie is prachtig.”