De omschakeling naar een duurzaam energiesysteem met waterstof kan heel snel gaan. Technologisch is al veel mogelijk, maar voor de toepassing in de praktijk moeten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven de juiste kennis en mentaliteit aanwezig zijn. Dat stelt Tim Lauret, verantwoordelijk voor waterstofoplossingen bij Frames.

Wat kunnen jullie hierbij betekenen?

“Wij houden ons bezig met een drietal onderdelen van de waterstofketen. De eerste is elektrolyse, waarbij met behulp van water en elektriciteit waterstof wordt geproduceerd. Het tweede onderdeel heeft te maken met het transporteren van waterstof. Om dat veilig en op grote schaal te doen, binden wij het waterstofgas aan een vloeibare drager. Het derde onderdeel is de droging van waterstof nadat het als gas ondergronds is opgeslagen. Acht jaar geleden is Frames al begonnen met investeren in waterstoftechnologie. Daardoor leveren we nu oplossingen voor al deze onderdelen en vormen zo de brug tussen de technologieontwikkelaars en de klant met een businesscase. Onze hele manier van werken is gebaseerd op de samenwerking met partners en klanten. Dat is met name belangrijk in dit stadium waarin klanten zoeken naar partijen die mee willen denken en het project ondersteunen van begin tot einde.”

Tim Lauret

Tim Lauret

Wat zijn de uitdagingen voor bedrijven rondom de energietransitie?

“Het ontbreekt soms nog aan kennis over de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Dat geldt met name voor bedrijven voor wie energieoplossingen geen hoofdonderdeel zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering. Die groep moet ook aan de slag met het energievraagstuk, maar onderschat vaak de kosten en impact ervan. Nieuwe technologie wordt vergeleken met traditionele systemen op bijvoorbeeld aardgas. Die lijken goedkoper, omdat de vervuilende CO2 die vrijkomt niet wordt meegenomen in het project. De geplande CO2-taks gaat een beter inzicht geven en koppelt het milieuvraagstuk aan de economische oplossing.”

Het bedrijfsleven zal moeten overstappen op duurzame energiebronnen om de transitie een kans van slagen te geven. Ligt daar een taak voor de overheid?

“Dat denk ik zeker. De overheid heeft ten tijde van de invoering van het huidige gasnetwerk zelf op basis van een visie een transitie in werking gesteld. Dat ligt nu veel ingewikkelder, want de markt is versnipperd. Dat betekent dat een grote hoeveelheid partijen de samenwerking moet aangaan – iets wat bemoeilijkt wordt door het feit dat iedereen een eigen economisch belang heeft. Daar kan de overheid iets betekenen. Daarnaast is er subsidie nodig om bedrijven te helpen duurzame technologieën daadwerkelijk toe te passen en op te schalen. Daarmee doen we kennis en ervaring op en creëren we de mogelijkheid om de technologie straks op grote schaal in te gaan zetten. Vergelijkbare kostenreducties als bij de windmolenparken zouden dan mogelijk moeten zijn.”

Voor welke partijen zijn duurzame energiesystemen met waterstoftechnologie met name interessant?

“Dat is heel divers. Voor partijen actief in de landelijke infrastructuur bestaande uit elektra en gas ontstaan er grote mogelijkheden. Dat geldt ook voor decentraal georganiseerde huishoudens, die een groot deel van de elektriciteit lokaal produceren. Voor hen biedt waterstof uitkomst op het gebied van warmte en transport. Tot slot kan ook de industrie het als grondstof of brandstof gebruiken. Dit geeft aan hoe allesomvattend de toepassing van waterstof zal zijn voor Nederland.”

Meer informatie
Frames integreert waterstoftechnologieën in klantspecifieke systemen door middel van modulaire en speciaal ontworpen oplossingen.

www.frames-group.com
info@frames-group.com