Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er per 1 juli jongstleden ook een informatieplicht energiebesparing. Deze plicht geldt voor alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Veel mkb’ers zijn echter slecht voorbereid op de informatieplicht. Marjolein Korstanje en Merel Baazil (productmanagers bij duurzame energieleverancier Greenchoice) lichten de regeling toe en vertellen hoe Greenchoice zakelijke klanten helpt om aan de informatieplicht te voldoen.

Is een dergelijke informatieplicht een goede zaak?
Baazil: “Ja, het is goed dat de informatieplicht in het leven is geroepen. Het draagt bij aan de klimaatdoelstellingen in ons land. En het zorgt ervoor dat verduurzaming en energiebesparing nu ook bij kleinere bedrijven en mkb’ers hoger op de agenda komt. Veel mkb’ers hebben nog niet aan de plicht voldaan. Het is voor hen ook niet zo eenvoudig. Er is een uitgebreide rapportage mee gemoeid en het kost de nodige tijd en moeite om die in te vullen. Als je niet goed in de materie zit, kan dat lastig zijn. Gelukkig kunnen wij helpen.” “Maar het gaat de overheid niet om het opleggen van boetes. Het gaat om bewustwording, het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het terugdringen van de CO2-uitstoot.” Zijn er sancties verbonden aan het niet-rapporteren? Korstanje: “De overheid heeft de handhaving van de informatieplicht uitbesteed aan gemeenten, dus eventuele sancties kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Maar het gaat de overheid niet om het opleggen van boetes. Het gaat om bewustwording, het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een ‘plicht’ klinkt natuurlijk niet zo fijn, maar er zitten positieve kanten aan de informatieplicht: minder klimaatvervuiling, een beter milieu en minder kosten doordat je ook minder energie verbruikt.”

Wat kunnen jullie als energieleverancier doen om jullie zakelijke klanten hierbij te ondersteunen?
Baazil: “Wij bieden zakelijke klanten onze Bespaarregelaar aan. Met deze dienst helpen wij bedrijven eenvoudig te voldoen aan de informatieplicht en kunnen ze aan de slag met het besparen van energie. Wij geloven daarbij in een persoonlijke aanpak en advies. Concreet betekent het dat bedrijven die met ons in zee gaan, bezoek krijgen van een energieadviseur. Hij of zij neemt het hele bedrijf onder de loep en besteedt speciale aandacht aan de energiebesparende maatregelen waarover het bedrijf moet rapporteren. Er wordt vervolgens een rapportage opgesteld met zaken die verbeterd kunnen worden en de terugverdientijd die daarmee gemoeid is. Het bevat ook een advies over welke maatregelen het beste als eerste genomen kunnen worden. Al die zaken worden verwerkt in een overzichtelijk online dashboard, dat op elk moment van de dag kan worden geraadpleegd.

Op het dashboard kun je bovendien per kwartier zien wat je energieverbruik is: zo kunnen bedrijven onverwachte pieken opsporen en nog beter inzicht krijgen in hun verbruik. Al met al geeft het dashboard een mooi overzicht van het energieverbruik en wat je bespaart. En het biedt een overzicht met genomen en te nemen acties om energie te besparen. Dat overzicht kun je uitdraaien op een pdf en gebruiken voor de rapportage naar de overheid.”

Korstanje: “Ook handig is dat de energieadviseur na het bezoek beschikbaar blijft voor vragen. Hij of zij neemt ieder jaar even contact op om de stand van zaken door te nemen en eventueel het advies aan te passen. Zo blijven we echt in contact om het proces in de loop der jaren te begeleiden.”

Bespaarregelaar | Greenchoice
Maakt de diversiteit van het mkb het niet lastig?
“Nee, dat maakt het juist leuk. Er is persoonlijk contact met het bedrijf en de Bespaarregelaar maakt een advies op maat. Tegen een meerprijs kan de adviseur overigens ook de verplichte rapportages op zich nemen. Dan ben je als mkb’er helemaal ontzorgd.”

Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan.
Baazil: “Het is niet gratis, dat is waar. Maar aan de andere kant: het is een goede investering. Je gaat als bedrijf immers ook besparen op de energierekening, tot maximaal 50 procent. En bovendien: ieder bedrijf moet ermee aan de slag, het is verplicht.”

Korstanje: “Er hangt natuurlijk ook wel een prijskaartje aan de te nemen maatregelen. Maar ook dát zijn investeringen. De energiebesparing keert jaarlijks terug en zo verdien je de betreffende maatregelen uiteindelijk weer terug. Overigens komt bij besparen niet altijd vooraf geld kijken. Met hulp van het dashboard kun je ook besparen door verandering van gedrag, waardoor je geen investering hoeft te doen, maar wel bijdraagt aan de besparing.”

Hebben jullie nog meer diensten voor bedrijven om te besparen?
Korstanje: “Voor kleinere zakelijke klanten die net buiten de verplichte rapportage vallen, bijvoorbeeld omdat ze minder verbruiken, hebben we een gratis app beschikbaar die ook inzicht geeft in het energieverbruik, en als er een slimme meter is zelfs inzicht per kwartier!”

De energie die Greenchoice levert, kan dat ook helpen?
Korstanje: “Het helpt zolang je er maar zuinig mee omgaat. We bieden 100 procent groene stroom en bosgecompenseerd gas. Dat het groen is, wil niet zeggen dat je niet meer hoeft na te denken over het verbruik ervan. Wij geloven bij Greenchoice in de trias energetica: zo min mogelijk gebruiken, zo veel mogelijk energie zelf opwekken en het deel dat je niet zelf kunt opwekken, compenseren, bijvoorbeeld met onze bosprojecten. De ondersteuning die we met onze app en diensten aan zakelijke klanten bieden, passen daar één op één bij.”

Greenchoice