“In het geval u het nog niet weet: we zitten midden in de grootste verandering die we ooit in de menselijke geschiedenis hebben meegemaakt. Groter dan elke voorgaande periode van verandering. Elk persoon en bedrijf heeft er nu vol mee te maken. Je moet eraan meedoen, want anders mis je de boot. Waar ik het over heb?

De digitale transformatie. De komst van het internet, online-applicaties en de introductie van laptops, tablets en smartphones hebben een verandering van ongekende proporties in gang gezet. Digitalisering heeft alle facetten van onze samenleving en economie beïnvloed, en data is de nieuwe spil waar alles om draait. We staan pas aan het begin van deze transformatie, want het internet of things en artificial intelligence zullen een nog grotere impact hebben.

Door middel van digitale transformatie wordt de digitale economie ook steeds nauwer met de traditionele economie verbonden. Volgens het artikel Finding your digital sweet spot genereren bedrijven door middel van de inzet van digitale technologieën op vier gebieden toegevoegde waarde:

  • Betere en snellere communicatie tussen klanten, werknemers, partners en toeleveranciers;
  • Betere en snellere beslisprocessen met behulp van big data en geavanceerde analysemethodieken;
  • Automatisering van handmatige taken en het vervangen van arbeid door technologie; -Innovatie van producten, diensten en bedrijfsmodellen.

Digitale transformatie creëert dus nieuwe bedrijven, digitale bedrijfsmodellen en sectoren en voegt een digitale component toe aan reeds bestaande activiteiten van sectoren en bedrijven. Dit gebeurt in een moordend tempo. Deze digitale diensten hebben allen één ding gemeen. Ze komen allemaal uit of eindigen in een of meerdere datacenters. Datacenters, die de veilige en stabiele basis zijn van waaruit bedrijven verder kunnen bouwen en zichzelf opnieuw kunnen uitvinden, zijn cruciaal voor alle online mogelijkheden en ontwikkelingen. Succes begint bij een goed fundament.”

Gastbijdrage van Stijn Grove, Managing Director Dutch Datacenter Association, in de special Digital Transformation.