Als het gaat over het mobiliteitsvraagstuk, wordt vaak gekeken naar stedelijke regio’s en dan met
name naar de binnensteden. Op zich logisch: met de aantrekkende kracht van de stad loopt het juist daar vast. Maar ook het platteland heeft te maken met een mobiliteitsvraagstuk. Lokale bussen zitten tijdens de spits overvol, maar daarbuiten zijn ze vrijwel leeg en onrendabel. Welke oplossingen zijn er voor het platteland? Chris Heiligers van EC-Rent legt uit.

Hoe kijkt u naar de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk?

“Ik denk niet dat er één oplossing voor het vraagstuk is, het zal een combinatie zijn van veel verschillende zaken die we moeten oppakken. Er gebeurt al het een en ander: er worden fietsen gedeeld, in verschillende steden wordt mobiliteit onder de loep genomen. Het openbaar vervoer zal op de schop moeten en er zal anderzijds altijd een groep blijven die een auto bezit. Mijn idee is dat veel in elkaar zal overvloeien, met openbaar vervoerconcepten die voor een deel overgaan in het delen van een auto. Dat soort constructies.”

De focus bij het mobiliteitsvraagstuk ligt op stedelijke regio’s, maar ook niet-stedelijke gebieden hebben toch zeker met deze punten te maken?

“Mobiliteit op het platteland is vaak een kwestie van de persoonlijke auto. Veel mensen hebben een of twee auto’s voor de deur. Omdat het niet rendabel was, zijn buslijnen vaak weggesaneerd of de bus rijdt minder vaak. De oplossing van delen van auto’s wordt dan interessant, maar is nog weinig ontwikkeld. Dit gebeurt in stedelijke gebieden ook, daar vaak met kleine auto’s, goed voor gebruik in de stad. In de provincie zie je dat een auto niet zuiver wordt gebruikt om van huis of bedrijf naar het dichtstbijzijnde station te rijden. Waarom zou je niet doorrijden naar de stad van bestemming als je daar met de auto sneller bent? Als dat met een elektrische auto kan, is het helemaal mooi. Dat scheelt weer CO²- uitstoot.”

Welke factoren spelen een rol bij de keuze voor een mobiliteitsvorm op het platteland?

“Gemak als belangrijkste. Geen rompslomp. Stel je voor dat je afhankelijk bent van de belbus. Het is omslachtig: bellen, inplannen, wachten en vervolgens een route binnendoor naar de stad. De individuele auto is daarom nog altijd favoriet en veel mensen hebben zelfs een tweede auto. Maar vooral die tweede auto staat vaak stil en vraagt het nodige onderhoud. Deze auto zou je goed kunnen vervangen door een alternatieve mobiliteitsvorm, zoals een deelauto. Dat kan behoorlijk in kosten schelen. Flexibiliteit en het feit dat mensen in dorpen in de provincie zelf ook iets te zeggen hebben over hun vervoersmogelijkheden spelen eveneens mee.”

Wat is de rol van de deelauto in de keuze voor mobiliteit?

“Die rol wordt steeds groter. De ervaring is dat mensen vrij moeilijk te overtuigen zijn, maar als ze er eenmaal kennis mee hebben gemaakt, willen ze vaak niet anders meer. Ik denk dat het een winwinsituatie is: waarom zou je een bus laten rijden die bijna leeg is en geen gebruik maken van een oplossing als een deelauto? Het geeft flexibiliteit en je kunt mensen goedkoper en beter bedienen. Het is wel belangrijk om een standplaats voor een deelauto in de buurt te hebben, als je eerst 500 meter moet lopen is het niet handig. Je moet er daarnaast op kunnen rekenen dat er een auto beschikbaar is, dus het vraagt om een zeker volume. En je moet mensen goed voorlichten wat het scheelt in tijd en geld om gebruik te maken van een dergelijke dienst.”

Hoe organiseer je zoiets?

“Denk bijvoorbeeld aan een bedrijventerrein met verschillende soorten bedrijven, waar het probleem van mobiliteit speelt. Als dergelijke bedrijven mee willen doen met een deelautodienst, kun je als organisator rekenen op een vaste afname. Het idee is dat de dienst vervolgens als een olievlek gaat werken: mensen die om het terrein wonen, gaan de dienst ook afnemen. Voor de organisator betekent dat een bron van inkomsten, voor de deelnemers betekent het dat er meer auto’s komen en er een grotere kans is dat een auto beschikbaar is.”

Uw organisatie is een dergelijke pilot aan het opzetten. Wat zijn de ervaringen?

“Bedrijven en buurtverenigingen kunnen zich aanmelden, we zijn druk aan het werven. Omdat we een nieuwe speler zijn, kunnen we flexibel zijn. Als een buurtvereniging bijvoorbeeld een bepaald type auto wil, dan kunnen we daar voor gaan. Voorwaarde is wel dat het om elektrische auto’s gaat, omdat we geloven dat elektrisch autorijden de toekomst is en bovendien is het beter voor het milieu. Het is onze missie om mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden. Op een leuke manier, met een auto die daar aan beantwoordt. Maar we hoeven niet per se driehonderd dezelfde auto’s in te kopen, het is ook kijken wat bij zo’n dorpskern past. Voordeel voor de deelnemers is dat ze precies weten waar ze aan toe zijn, alle kosten zijn inbegrepen. We houden dat zo eerlijk en transparant mogelijk.”