Onderwijs

Voorbeeldleerlingen boeken vaker toekomstig succes

Middelbare scholieren met een hoog verantwoordingsbesef en oprechte interesse in hun opleiding boeken vaker toekomstig succes. Dat is de conclusie uit een nieuw onderzoek die voor velen niet verrassend lijkt. Echter zijn factoren als IQ, sociaaleconomische status en andere persoonlijke kenmerken niet van invloed op deze uitkomst. Factoren voor toekomstig succes “We weten al een lange tijd dat intelligentie erg belangrijk is voor toekomstig succes, en dat geldt ook voor

Belang van spelen in de openbare ruimte

Buitenspelen heeft grote voordelen op sociaal, maatschappelijk en gezondheidsvlak. Toch wordt het belang van spelen in de openbare ruimte niet voldoende onderschreven, en moet ‘spelen’ concurreren met andere zaken in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte heeft legio voordelen, stelt Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging Spelen en Bewegen. “Buiten en vooral samen spelen helpt kinderen om lekker in hun vel te zitten.” Tachtig procent van alle kinderen

Digitalisering als middel om onderwijs te versterken

Dat het onderwijs moet digitaliseren, spreekt voor zich, aldus Marije Boonstra, senior beleidsmedewerker bij de Onderwijsraad. “De hele wereld digitaliseert en we willen niet dat het onderwijs achterblijft bij maatschappelijke ontwikkelingen.” De vraag is dus niet of het onderwijs moet digitaliseren, maar hoe. De manier waarop zal voor iedere onderwijsinstelling anders zijn, maar voor alle scholen is een doordachte visie, de juiste leermiddelen en een focus op privacy en veiligheid

Emancipatie van de schoolleider begint bij samenwerking

Het onderwijs van vandaag is per definitie de plek waar wordt gewerkt aan de toekomst van morgen. Voor de meeste kinderen in Nederland is het vanzelfsprekend om in het primair en voortgezet onderwijs hun pad te vinden naar een sociaal leven en hun beroepsloopbaan, en daarbij hun identiteit te vormen. Dit kan een kind niet alleen. Hierachter staan gepassioneerde professionele teams van leraren en begeleiders, in samenwerking met de ouders.

Informeel leren: schoolleiders voeren regie op eigen ontwikkeling

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn verplicht voor 1 januari 2018 ingeschreven te staan bij het Schoolleidersregister PO. Na de basisregistratie moeten de schoolleiders blijven voldoen aan de criteria voor herregistratie. Dit stimuleert hen doorlopend zicht te houden op de eigen ontwikkeling, en de effecten die hij of zij teweeg brengt binnen de eigen school/organisatie. Suzanne Witteveen van B&T organisatieadviesbureau is het hiermee eens. Zij stelt dat herregistratie bijdraagt aan

Marktgeoriënteerd onderwijs stimuleert innovatie

Ontwikkelingshulp wordt in toenemende mate gefinancierd volgens de methode performance based financing, ook op het gebied van onderwijs. Investeringen worden niet overheids-, maar marktgeoriënteerd gedaan en komen pas ten goede aan onderwijsinstellingen wanneer zij hebben aangetoond de door de overheid vastgelegde resultaten te hebben bereikt. Deze resultaatgerichte manier van financieren verbetert het onderwijs in ontwikkelingslanden, stelt public health-arts Robert Soeters. Overheidsgestuurde gezondheidszorg-en onderwijssystemen waren een logische stap tijdens de dekolonisatie

“Leg hervormingen niet van bovenaf op”

Het verbeteren van onderwijs in ontwikkelingslanden is een omvangrijk proces dat stap voor stap moet worden aangepakt. Dat stelt Mark Hoeksma, onderzoeker op het gebied van active learning aan de Universiteit van Amsterdam. “Als nieuwe methoden worden uitgestort over leraren die hun eigen gebruiken gewend zijn, blijft er weinig over van de impact.” Het achterblijven van de onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden is een complex probleem, stelt Hoeksma. Aan de ene kant

Toekomst is meer dan technologie

“Het onderwijs van vandaag leidt jongeren op voor banen die nog niet bestaan. Dat is al lastig zat. Bij het onderwijs van de toekomst is niet alleen de uitkomst een open einde, de weg ernaartoe is ook onbekend. Cynici zouden zeggen: koffiedikkijken voor gevorderden. Toch is het ontzettend nuttig om die weg te verkennen – en hartstikke leuk bovendien. Dat je de toekomst niet kent, wil nog niet zeggen dat

Laag aanzien + laag salaris = lerarentekort

Er is in Nederland een lerarentekort dat de komende jaren groter dreigt te worden. Op 27 juni jl. staakten leraren in het basisonderwijs voor lagere werkdruk en betere salarissen. Er lijkt bovendien een wisselwerking gaande tussen de problemen die spelen en het maatschappelijk aanzien van de leraar. Lerarentekort voorspeld “We hebben voldoende en goed opgeleide leraren nodig om leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun talenten. Voor de nabije

‘Van testen leren leerlingen niets’

Testen om het testen is niet meer van deze tijd, betoogt Bram van Tongeren, directeur Didactiek & Innovatie bij Muiswerk Educatief. Hij is voorstander van formatief toetsen, waarbij een test niet slechts een momentopname is, maar vooral een nieuwe richting biedt voor de verdere ontwikkeling van de leerling. Testen spelen in het onderwijs een steeds belangrijkere rol. “Klopt. Scholen moeten aan de onderwijsinspectie laten zien dat ze hun leerlingen op

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'