Middelbare scholieren met een hoog verantwoordingsbesef en oprechte interesse in hun opleiding boeken vaker toekomstig succes. Dat is de conclusie uit een nieuw onderzoek die voor velen niet verrassend lijkt. Echter zijn factoren als IQ, sociaaleconomische status en andere persoonlijke kenmerken niet van invloed op deze uitkomst.

Factoren voor toekomstig succes

“We weten al een lange tijd dat intelligentie erg belangrijk is voor toekomstig succes, en dat geldt ook voor de sociaaleconomische status van je ouders,” zegt onderzoeker Brent Roberts. Hij is professor psychologie aan de University of Illinois.

“Eerdere studies hebben ook aangetoond dat karaktereigenschappen zoals nauwkeurigheid, welwillendheid en openheid, tot hoger academisch en zakelijk succes leiden. Maar deze kenmerken zijn in zekere mate aangeboren. Wij wilden erachter komen wat de rol is van de factoren waarop jonge mensen wel een invloed kunnen uitoefenen.”

Decennia aan data

Om dit uit te zoeken analyseerden de onderzoekers data van de American Institutes for Research. Deze dataset omvatte meer dan 370.000 middelbare scholieren, waarvan in 1960 de academische, cognitieve en gedragskarakteristieken in kaart zijn gebracht. Daarnaast omvatte het informatie over hun sociaaleconomische status en demografische kenmerken.

Na elf jaar vulden bijna 82.000 van hen een enquête in, en vijftig jaar later nog zo’n 2000. In deze enquêtes moesten ze aangeven hoe het zoveel jaar later met ze gesteld was. Hieruit bleek dat voorbeeldleerlingen vaak een betere algehele opleiding en carrière hadden, zowel elf als vijftig jaar later.

Opleiding en carrière

Het hebben van een betere educatie en carrière worden doorgaans geassocieerd met een hoger inkomen. Bij verantwoordelijke scholieren bleek die associatie zelfs aanwezig als er ook rekening werd gehouden met factoren als de sociaaleconomische status van ouders, cognitieve vaardigheden en andere persoonlijkheidskenmerken.

Hoewel het niet geheel onverwachts kwam, vond hoofdonderzoeker Marion Spengler van de University of Tübingen het wel opmerkelijk hoe accuraat, bepaald gedrag toekomstig succes kan voorspellen: “Deze studie illustreert hoe bepaald gedrag in cruciale perioden langstrekkende gevolgen kan hebben voor iemands leven.”

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport How You Behave in School Predicts Life Success Above and Beyond Family Background, Broad Traits, and Cognitive Ability.