Succesvolle organisaties danken hun succes vooral aan medewerkers. Want gemotiveerd, tevreden en betrokken personeel zorgt aantoonbaar voor hogere klanttevredenheid, minder verloop en betere bedrijfsresultaten. Regelmatig en laagdrempelig meten van medewerkerstevredenheid biedt daarom grote kansen, ook voor talentmanagement en betere instroom. ‘Maar kijk wel verder dan de score die deelnemende medewerkers geven. Het meest kunt u waarschijnlijk leren van de anderen’, tipt expert Rogier Taylor van GrowPromoter.

Medewerkerstevredenheid

Goed opgeleide medewerkers die hun werk gedreven doen – met hart en hoofd – zijn cruciaal voor het succes van organisaties. Want een betere Employee Experience (EX) zorgt voor een betere Customer Experience (CX). Een paar cijfers: bedrijven met zeer betrokken medewerkers scoren 22% hoger op het gebied van klanttevredenheid, hebben 40% minder verloop, werken 47% tot 202% effectiever dan concurrenten en hun inkomstengroei is 2,5 keer groter dan bij concurrenten met een lage betrokkenheid (bron: onderzoek HappinessBureau). Logisch dus dat ambitieuze bedrijven een werkomgeving willen creëren waarin medewerkers kunnen excelleren.

De belangstelling voor het meten van medewerkerstevredenheid – verpakt als EX, eNPS (employee Net Promotor Score) of het traditionele MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) – neemt daarom flink toe. Net als de belangstelling voor het meetbare verband tussen EX én CX. Medewerkers vragen naar hun beleving van de werksituatie, levert waardevolle inzichten en concrete actiepunten op. Ook voor talentmanagement en instroombeleid. ‘Want hét talent voor de één past niet per se bij de ander. Goed inzicht in de eigen organisatie en de beleving van bestaande medewerkers is daarom heel waardevol’, zegt Taylor, directeur bij GrowPromoter, specialist in EX en CX.

Het nieuwe meten

Het meten van medewerkerstevredenheid gebeurde traditioneel vaak met een klassiek ‘MTO’. Daarvoor vulden medewerkers bijvoorbeeld eens per jaar een lange vragenlijst in van een extern onderzoeksbureau. Taylor: ‘Dat kost deelnemers veel tijd en energie en omdat er veel herhalingen in zitten, is de respons vaak niet hoog. Bij sociaalwetenschappelijk onderzoek hoeft dat niet erg te zijn, zolang de respons maar representatief is voor de hele groep. Bij het meten van de EX ligt dat anders. Daar is juist de feedback interessant van de medewerkers die geen tijd of prioriteit geven aan het beantwoorden van de vragen. Kijk daarom altijd verder dan de respons en score. Meer respons geeft meer inzichten en mogelijkheden voor verbeteracties in de organisatie.’

Gelukkig is de EX tegenwoordig een stuk moderner, eenvoudiger en laagdrempeliger te meten: online, snel, waar nodig continu en met slechts enkele slimme vragen op het juiste moment. Zo stijgt de respons aanzienlijk en neemt de hoeveelheid waardevolle en actuele feedback toe. ‘In onze moderne samenleving willen mensen hun mening of beoordeling ook zeker geven. Maar wel snel, doelgericht en als ze weten dat er ook iets mee gebeurt.’

Wat is hiervoor nodig?

Verder inzoomen op feedback van medewerkers en de EX blijven monitoren, vereist allereerst een goed online platform om metingen te houden en te monitoren. Zo kunt u steeds op het juiste moment de beste korte en slimme vragen stellen. GrowPromoter biedt niet alleen het moderne platform voor EX (en CX), maar helpt ook de juiste vragen te stellen. Taylor: ‘In de praktijk zien we dat HRM daardoor beter bijdraagt aan de bedrijfsresultaten en dat HR-activiteiten succesvoller zijn. Wij zorgen daarbij voor het platform en het dashboard dat direct, continu en realtime de status van de EX toont.’ Daarbij is het ook mogelijk om de verbanden met de CX te meten. Maar dat is voor veel organisaties pas later een vervolgstap. ‘Het begint meestal met de EX of CX’, aldus Taylor.

Meer informatie
Wilt u meer weten?
Bekijk de website van GrowPromoter.