Om duurzaam inzetbaar te blijven is energie nodig. Hiermee lukt het om continu met dezelfde drijfveer de dag door te komen. Zowel in de werk- als privésfeer. Alexander Meijer en Miranda Steenvoorden van training- en adviesbureau Discover Your Talent, helpen bij het vinden van het energieniveau dat nodig is om warm te blijven lopen voor de zaken die ertoe doen. Zij leggen hierbij de focus op talent(ontwikkeling).

Waarom is het van belang te investeren in de ontwikkeling van werknemers?

Meijer: “Investeren in ontwikkeling is investeren in toekomstbestendigheid. De huidige generatie is steeds op zoek naar korte nieuwe uitdagingen in plaats van langer op één plek te blijven, zoals de oudere generaties gewend zijn. Voor werkgevers is het dus van belang om het maximale uit hun werknemers te halen en voor werknemers zaak om te ontdekken waar iedere keer weer de motivatie te vinden is om met dezelfde frisheid die uitdagingen aan te gaan.”

Steenvoorden: “Dat vraagt om een investering in (talent)ontwikkeling. Het begint met elkaar in gesprek te gaan en de focus te leggen op sterke punten. Een expert worden in hetgeen waarin men uitblinkt kost 10.000 ‘vlieguren’. Zijn die eenmaal gemaakt, dan motiveert dit om op dezelfde voet verder te gaan en jezelf te blijven verbeteren.”

Talentontwikkeling

Miranda Steenvoorden en Alexander Meijer

Hoe haalt iemand het beste uit zichzelf naar boven?

Meijer: “Wij geloven dat iedereen van nature een of meerdere unieke talenten heeft. Door deze talenten zo vroeg mogelijk te ontwikkelen, wordt de ‘aanknop’ gevonden. Op het moment dat iemand ‘aan’ staat kost het minder moeite om resultaten te behalen.”

Steenvoorden: “Mensen staan vaak alleen ‘aan’ zodra ze weer verdwijnen, door de denkbeeldige magische poort, op weg naar huis. Dan floreren hun talenten. Wanneer ze die poort kunnen wegdenken door de bevestiging dat ze óók op het werk mogen én kunnen doen waar ze talent voor hebben, vormt dit de sleutel tot maximaal succes!”

Welke methode passen jullie toe om dit te bereiken?

Meijer: “Binnen een organisatie moet iedereen weten hoe ieders talent volledig te benutten. Hier valt achter te komen door met elkaar groepsgewijs en organisatie- breed een dieptegesprek van doorgaans tweeënhalf tot vier uur te voeren in elke laag van de organisatie.”

Steenvoorden: “We starten daarom met het management. In de praktijk blijkt vaak dat managers vrijgesteld zijn van talentontwikkeling en dat zien wij heel anders. Zij moeten het goede voorbeeld geven, immers leidinggeven is ook een talent. Wij houden gestandaardiseerde gesprekken in een workshop, waarbij het de bedoeling is dat collega’s erachter komen wat iemands talent wérkelijk is, waar iemand energie van krijgt, en hoe dit vast te houden en verder te ontwikkelen om van toegevoegde waarde te blijven.”

Meijer: “Naast dit offline-programma bieden we ook een online jaarprogramma aan. Hiermee kan de output van de dieptegesprekken vertaald worden naar een concreet actieplan. Daarnaast kan direct worden gereflecteerd op inzichten uit de gesprekken.”

Steenvoorden: “Onze workshops zijn overigens ook geschikt voor werkzoekenden en jongeren. We richten ons sinds enige tijd op schooldecanen en proberen hiermee jongere doelgroepen op weg te helpen. Bijvoorbeeld jongeren die hulp nodig hebben bij hun schoolkeuze en schoolverlaters die de arbeidsmarkt op willen.”

Wat levert talentontwikkeling op?

Steenvoorden: “Op organisatieniveau vergroot de medewerkersbetrokkenheid, verlaagt het ziekteverzuim en verkleint de nood voor extern personeel. Veel belangrijker versterkt het de intrinsieke motivatie, verbetert het de interactie tussen collega’s en maakt het zowel de werknemer als werkgever wendbaar.”

Meer informatie
www.discoveryourtalent.nu
Bel Miranda Steenvoorden (06-17703939)
of Alexander Meijer (06-46048187