De laatste tijd komt er meer aandacht voor buitenspelen en bewegen voor jong en oud. Kinderen (en volwassenen) moeten meer de buitenlucht in, de natuur ervaren en weer op een veilige speelse manier om leren gaan met risico’s. Voor sommige kinderen is dit heel vanzelfsprekend, voor andere wat minder. Dit kan te maken hebben met waar iemand opgroeit, het karakter en de opvoeding, maar ook of er voldoende mogelijkheden zijn om in de buurt te spelen. Iets wat voor kinderen met een beperking nog niet altijd het geval is.

Inclusieve speelplekken

Ieder kind is anders en als een kind dan ook een beperking heeft, zit er veel verschil in waar kinderen zich prettig bij voelen en wat een kind daadwerkelijk kan op een speelplek. Dit betekent echter niet dat inclusief spelen, het samen spelen voor kinderen met en zonder een beperking, een onbegonnen of zelfs kostbare aangelegenheid is. Al helemaal niet wanneer men er bij realisatie of renovatie van een speelplek al over nadenkt. Zo zijn diversiteit in spelvormen, uitdaging op diverse niveaus en toegankelijkheid enkele aspecten die van groot belang zijn. Wanneer hier goed over nagedacht wordt, is een speelplek prima in te richten als inclusieve speelplek. Daar worden kinderen uitgedaagd tot samen spelen en bewegen, het inschatten van risico’s, verleggen van grenzen en simpelweg zorgeloos ‘kind zijn’. Wanneer hierbij de mogelijkheden van kinderen met een bepaalde beperking in het achterhoofd worden gehouden, richt je een inclusieve speelplek in zonder dat dit ervaren wordt als een speelplek voor kinderen met een beperking. Dit worden plekken voor jong en oud die ook toegankelijk zijn voor mensen die slechter ter been zijn, wat ook samenspel tussen (groot-)ouder en (klein-)kind vereenvoudigt.

De openbare ruimte is voor iedereen

Of je nu kind, tiener, volwassene of oudere bent, iedereen heeft de behoefte aan sociale interactie, beweging, uitdaging en
spel om gezond te blijven. Hoe men dit doet verschilt echter wel. De ene heeft behoefte aan ontmoeting in de openbare ruimte, de andere aan (urban) sport, kinderen (en ja, ook volwassenen) spelen en daarnaast zie je ook andere vormen van recreëren. Sicuro helpt graag met het dusdanig inrichten van de openbare ruimte, dat ieder daar gebruik van kan maken, zonder dat gebruikersgedrag daarin conflicterend is. De openbare ruimte en speelplekken zijn namelijk voor iedereen!

Meer informatie
Voor vrijblijvend advies over de inrichting van uw sport-, speel- of recreëerplek, neem dan contact op via:
www.sicuro.nl
0492-599030
info@sicuro.nl