Vanaf volgend jaar moeten alle grote ondernemingen in Nederland rapporteren over hun belangrijkste niet-financiële prestaties, in samenhang met de financiën. Integrated Reporting (IR), waarmee bedrijven korte en bondige geïntegreerde verslaggeving realiseren, wordt daarom van groot belang. Maar zijn Nederlandse ondernemingen hier klaar voor? Dit vraagstuk werd op vrijdag 13 oktober besproken tijdens het seminar Integrated Reporting op Nyenrode Business Universiteit.

Keynote/spreker tijdens het seminar was professor Mervyn E. King, voorzitter International Integrated Reporting Council (IIRC). Het IIRC wil een kader aanbieden voor geïntegreerde verslaggeving. King is voorloper en aanjager op het gebied van Integrated Reporting en gelooft in IR als sterke prikkel om Integrated Thinking toe te passen: “Door middel van IR moet een totaalbeeld van een onderneming ontstaan, waarbij het gaat om de samenhang tussen de verschillende key performance indicators en hoe deze elkaar versterken.”

King benadrukte daarnaast het belang van het toevoegen van waarde door de organisatie: “De functie van Chief Financial Officer zou omgevormd moeten worden tot Chief Value Officer. De CVO moet toezien op het proces van input naar outcome, in plaats van input naar output.”

Waarde toevoegen

De voormalig voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Corporate Governance commissie stelt dat financials breder moeten leren kijken dan alleen de financiële waarde: “Het gaat om multi-stakeholdermanagement en verbindingen leggen. Bedrijven moeten op die manier waarde toe leren voegen. Alleen dan ontstaat de toekomstgerichtheid en de informatievoorziening daarover, waar stakeholders naar op zoek zijn.”

King vraagt zich af of bestuurders zich de rapportages voldoende eigen maken. Hij stelt dat het gaat om werkelijke betrokkenheid én de implementatie om verbanden te kunnen leggen tussen financiële en niet-financiële prestaties. Het instrument moet voor bestuurders een bijdrage leveren aan waardecreatie op lange termijn.

Meer samenwerking

In de navolgende paneldiscussie tussen Wim Bartels (KPMG), Ralph Thurm (Co-Founder Reporting 3.0), Paul Hurks (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en Gerben Everts (Autoriteit Financiële Markten) werd geconcludeerd dat, ondanks het feit dat er de afgelopen jaren grote stappen zijn gezet rondom het thema Integrated Reporting, er meer moet worden samengewerkt tussen stakeholders om vertrouwen te winnen en successen te boeken.

Advies

Bij de afsluiting van het seminar gaf King de aanwezigen een advies mee: “Hoe eerder Integrated Reporting en Integrated Thinking omarmd worden in het bedrijfsleven en in het onderwijs, hoe beter het is voor de Nederlandse economie op lange termijn. Zodoende komt het ook de Nederlandse samenleving en verduurzaming van de maatschappij ten goede.” Daarbij benadrukte hij: “We kunnen niet doorgaan zoals we het nu doen. It needs to be done.”

Bron: Nyenrode Business Universiteit