Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Circulaire economie

‘EU maakt innovaties gewasbescherming moeilijk’

De biologische gewasbescherming is een relatief jonge tak, maar gaat inmiddels hand in hand met de chemische. Ondernemers in de glastuinbouw gebruiken vaak al louter biologische gewasbescherming, in de akkerbouw wordt het belang van zowel biologische als chemische middelen al tientallen jaren onderkend. In de branche wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe methoden en middelen om de biologische gewasbescherming te optimaliseren. Potentie is er dus genoeg, zegt Piet Boonekamp van

Kantoren en woningen volledig energieneutraal in 2050

De Nederlandse overheid wil dat in 2050 alle kantoren en woningen volledig energieneutraal zijn. Het gaat niet alleen om nieuwbouw maar ook, en zelfs vooral, om bestaande gebouwen. Dat lijkt op het eerste gezicht een vrijwel onhaalbaar doel, maar volgens deskundigen is het in alle opzichten winstgevend. Het is doorgaans financieel haalbaar, panden leveren voldoende energie om in hun energiebehoefte te voorzien en het binnenklimaat in de panden verbetert aanzienlijk

Nieuwe alternatieve hernieuwbare materialen

Hoewel biobased plastic over het algemeen nog wel iets duurder is dan de traditionele kunststoffen, groeit de markt flink: met zo’n 15 tot 20 procent per jaar. Consumenten hechten meer waarde aan duurzaamheid en dus wordt het voor bedrijven ook steeds interessanter om zich als zodanig te profileren. In 2015 kondigde Coca-Cola aan dat hun PlantBottle in de toekomst voor 100 procent uit biobased materialen gemaakt zou worden en LEGO

Circulair ondernemen begint van binnenuit

Door de voortdurende klimaatverandering, afnemende hoeveelheid grondstoffen, toenemende armoede en ongelijke verdeling van welvaart wordt steeds duidelijker dat het huidige economische systeem niet (langer) houdbaar is. Een overstap naar een duurzame economie lijkt cruciaal voor het circulair ondernemen. Circulaire economie Een circulaire economie is een economie die groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. Marga Hoek, voormalig CEO van De Groene Zaak, legt uit dat teneinde de wereld leefbaar

Green Deals: harde garantie voor duurzame economie

Om een duurzame economie te realiseren, sluiten bedrijven, de overheid en stakeholders Green Deals. In zo’n deal worden knelpunten in de wet- en regelgeving weggenomen en wordt afgesproken om optimaal samen te werken. Er zijn in Nederland al meer dan 1200 partijen die samen 200 Green Deals hebben afgesloten. Een nieuwe stap is de Green Deal Groencertificaten. De vervanging van fossiele grondstoffen door biomassa en recyclaat is aan een opmars

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'