Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Circulaire economie

Een duurzame toekomst voor Nederlandse steden

De bebouwde omgeving in ons land is een energieslurper en verantwoordelijk voor 40 procent van onze C02-uitstoot. Dat moet natuurlijk fors omlaag. In het Nationaal Energieakkoord is immers opgenomen dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Als tussenstap is er een voorgenomen wetgeving waarin staat dat in 2023 alle kantoren tenminste aan energielabel C moeten voldoen. De vraag is wel of hiermee de ‘harde’ doelstelling van volledige energieneutraliteit van

Het belang van stedelijk groen

Onderzoek leert dat een groene omgeving de kwaliteit van leven verhoogt. Patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, inwoners van groene buurten doen minder vaak een beroep op zorgfaciliteiten, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich prettiger. Een stadspark of plantsoen nodigt mensen uit tot recreatie en sociale interactie. Mensen komen elkaar tegen en maken een praatje in het park of onderhouden een gezamenlijk groen speelplein in de

Voor- en nadelen van de platformeconomie

‘Platformeconomie’ is een ware trendterm. De bekendere online deelplatformen, voor onder meer auto’s en huizen, maakten dit begrip tot een heuse utopie. Zij zijn de voorlopers van de deeleconomie en nieuwe netwerksamenleving. En dat belooft wat. Hoe groot is de deeleconomie in Nederland, welke voor- en welke nadelen brengt deze vorm van vraag en aanbod met zich mee, en wat brengt de toekomst? Platformen bieden transparantie in vaak ondoorzichtige markten,

Het ontwikkelen van de stad van de toekomst

De stad van de toekomst zal er anders uit komen te zien dan de stad van nu. Door de groeiende aantrekkingskracht, concentratie van voorzieningen en bevolkingsaantal ontstaat een opnemende druk op de huizenmarkt, de Parijsakkoorden vragen om een energietransitie en de klimaatverandering verandert het leven in de stad. Om deze en andere uitdagingen het hoofd te bieden, moet de gebiedsontwikkeling van steden meegaan met de tijd. Dit blijkt niet altijd

Duurzaamheid komt vanuit de samenleving

Ons land zit midden in de overgang van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energiebronnen als zon, aardwarmte en wind. Na een wat moeizame start lijkt alles zelfs in een stroomversnelling te komen. Steeds meer gemeenten maken immers serieus werk van deze duurzame transitie. Noordoostpolder timmert op het gebied van duurzame energie al behoorlijk aan de weg. De gemeente is landelijk koploper als het gaat om het opwekken van

Duurzame toekomst van vastgoedorganisaties

De doelmatigheid van vastgoedorganisaties laat vaak te wensen over. Beslistrajecten duren vaak jaren in plaats van weken en daardoor worden sociaalmaatschappelijke eisen en duurzaamheidsdoelen dikwijls niet behaald. Nog te vaak zijn vastgoedorganisaties ingericht als project- in plaats van regieorganisatie. De competenties sluiten niet aan bij een duurzame toekomst. Dit terwijl Europa rondom energiebesparing met steeds strengere wet- en regelgeving komt. Het geheel daarvan is echter niet overzichtelijk. De sector moet

Gebouwbeheersystemen verbinden voor grotere waarde

Gebouwbeheersystemen zorgen voor een goed klimaat en de juiste temperatuur in een gebouw; voor veiligheid en licht. Maar vaak werken ze door de onderverdeling onafhankelijk van elkaar. Terwijl juist in de verbinding winst valt te halen, mogelijk ook financieel. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het vereist een mentaliteitsverandering. Jeroen Heunen is bestuurslid van CREME Nederland, een onafhankelijk eindgebruikersplatform voor corporate real estate managers. Zij constateren dat veel leden van het

De handen ineen voor verduurzaming

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van vastgoed. Dit heeft gevolgen voor woningcorporaties, maar ook voor gemeenten. Zij bezitten een groot deel van het maatschappelijk vastgoed in Nederland: gebouwen met een publieke functie, zoals scholen, sportvoorzieningen, cultuurcentra, zorginstellingen en gemeentekantoren. Voor beide partijen valt er de komende jaren nog veel werk te verzetten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het Energieakkoord Het Energieakkoord stelt dat in

De opmars van sociale ondernemingen in Nederland

Sociale ondernemingen maken een steeds groter deel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. ABN AMRO schat dat er momenteel zo’n vier- tot vijfduizend bedrijven zijn met een maatschappelijke missie. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse chocoladefabrikant Tony’s Chocolonely en telefoonverkoper Fairphone. Sociale ondernemingen Sociale ondernemingen zijn bedrijven die wel opereren vanuit een commercieel oogpunt, maar daarnaast werken aan het oplossen van sociale kwesties. Zo wilde Teun van de Keuken, initiatiefnemer van Tony’s

Circulaire economie biedt nieuwe kansen

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Voor ondernemers biedt de circulaire economie veel kansen. Denk aan ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is allereerst interessant voor primaire spelers in de maakindustrie. Maakbedrijven die vast blijven houden aan een

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'