Posts From Mirjam Streefkerk

‘De cloud is de hype voorbij’

De cloud is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven: organisaties brengen er steeds meer bedrijfskritische data, processen en infrastructuur in onder. Welke ontwikkelingen kunnen we nog verwachten? De cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Forrester scheppen hoge verwachtingen: in 2017 zal de wereldwijde aan cloud-activiteiten gerelateerde omzet 146 miljard dollar bedragen en in 2020 komt daar nog bijna een kwart bij: dan is de omzet 236 miljard dollar. Ter

Nieuwe alternatieve hernieuwbare materialen

Hoewel biobased plastic over het algemeen nog wel iets duurder is dan de traditionele kunststoffen, groeit de markt flink: met zo’n 15 tot 20 procent per jaar. Consumenten hechten meer waarde aan duurzaamheid en dus wordt het voor bedrijven ook steeds interessanter om zich als zodanig te profileren. In 2015 kondigde Coca-Cola aan dat hun PlantBottle in de toekomst voor 100 procent uit biobased materialen gemaakt zou worden en LEGO

De verzekering van bedrijfsrisico’s

Wie onderneemt, neemt risico. Want hoe hard je ook werkt, het eindresultaat van werkzaamheden laat zich moeilijk voorspellen. Brand, inbraak, verzuim, investeringen die zich niet terugverdienen, ongelukken op de werkvloer, nieuwe regelgeving, cybercriminaliteit: het is slechts een kleine greep uit de bedrijfsrisico’s die van invloed kunnen zijn op het eindresultaat. Bedrijfsrisico’s Die risico’s met een simplistische kansberekening afdoen alsof ze jou als ondernemer niet zullen overkomen, is niet meer van

Op naar de zelfparkerende auto

Parkeren is duur, heel duur. En de kosten ervan in de almaar groeiende steden nemen alleen maar toe: de schaarse grond kan immers ook gebruikt worden voor woningbouw, voor terrassen en voor bredere stoepen. “Vrijwel overal zie je dat gemeenten erop sturen minder auto’s in de stad te hebben, om de leefbaarheid te vergroten. Het liefst willen ze al het blik uit zicht”, zegt Giuliano Mingardo, onderzoeker Transport Economics aan

Multidisciplinaire teams binnen het bedrijf

Wie een wendbare organisatie wil zijn, heeft wendbare teams nodig: teams met veel beslissingsbevoegdheid die snel kunnen handelen en bij alles wat ze doen de klant centraal stellen. Hoe zien die teams eruit en hoe gaan ze te werk? Als er bij organisaties een crisissituatie is, wordt vaak een taskforce in het leven geroepen. Dat is een cross-functioneel team met veel beslissingsbevoegdheid dat dwars door alle organisatiesilo’s heen problemen snel

Textielindustrie ambitieus in circulaire transitie

Er wordt gesteld dat de textielindustrie tot de meest vervuilende industrieën ter wereld behoort en dat verduurzaming voor deze sector een grote uitdaging is. De Nederlandse sector is ambitieus: in 2025 moet er substantieel minder gebruik worden gemaakt van nieuw gewonnen grondstoffen. Het zijn flinke cijfers: voor de teelt van 1 kilo katoen is gemiddeld 2200 liter water nodig en jaarlijks wordt er voor kleding zo’n 75 miljoen kiloton aan

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'