Steeds vaker gaat het binnen bedrijven over Supply Chain Collaboration. Daarmee doelt men op een intensieve samenwerking tussen twee of meer schakels binnen de keten. Binnen de supply chain wordt dus nauw samengewerkt om zo voordelen te behalen. Denk aan kostenreductie, het verhogen van prestaties, efficiëntie en betere klantenbeleving. Zo kan binnen de kunststofbewerking de grondstoffenleverancier nauw samenwerken met de bewerker en met de uiteindelijke afnemer. Ook kan een groothandel bijvoorbeeld een nauwe samenwerking aangaan met een detailhandelaar en een transportbedrijf. Hoe zorg je dat een dergelijke samenwerking rendement oplevert? Ontdek hieronder de belangrijkste succesfactoren van Supply Chain Collaboration. 

1. Gezamenlijke visie

Allereerst is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Vaak hebben de verschillende betrokkenen in een samenwerkingsrelatie allemaal een andere kijk op die relatie. Het is daarom verstandig om vooraf de verwachtingen uit te spreken, af te stemmen en samen een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen. Het hebben van verschillende verwachtingen en wensen kan immers zorgen voor wrijving, met alle gevolgen van dien. Een duidelijke visie en gezamenlijke doelen zijn nodig om de collaboratie tot een succes te maken. 

2. Een goede samenwerkingsstructuur

Om die visie tot uiting te kunnen brengen en de doelen daadwerkelijk te behalen, kun je vervolgens niet zonder een goede samenwerkingsstructuur. Denk met de partners na over bestuursrollen, beleid en processen, zodat de kaders van het samenwerken helder zijn. Het is belangrijk om te weten wie waar voor verantwoordelijk is en hoe men bepaalde handelingen uitvoert. Gebruik maken van een Supply Chain Collaboration Platform kan een zeer waardevolle en eigenlijk onmisbare factor zijn om tot een goede samenwerkingsstructuur te komen.

3. Openheid

Intensief samenwerken levert niet direct alleen maar voordelen op. Je zult binnen de keten ook geconfronteerd worden met elkaars sterke en zwakke kanten. Ook die zwakke kanten kunnen echter de sleutel zijn tot sneller, efficiënter en voordeliger samenwerken, maar alleen als men bereid is open en eerlijk samen te werken. Gaan er zaken fout of lopen dingen stroef? Spreek ze dan uit binnen het samenwerkingsverband. Alleen op die manier kan het proces continu verbeterd worden.

4. Vertrouwen

In het verlengde daarvan is onderling vertrouwen ook cruciaal. Begrip en transparantie zijn de basis voor dit vertrouwen. Supply Chain Collaboration werpt geen vruchten af indien de onderlinge vertrouwensband ontbreekt. Stuur dus niet alleen op processen, maar heb ook aandacht voor de onderlinge band en durf elkaar vertrouwen te schenken.