Automatisch herbeleggen door BinckBank

Serieuze investeerders kennen ongetwijfeld het rente-op-rente-principe. Het effect van samengestelde interest houdt in dat over rente, ook weer rente ontvangen wordt. Erg interessant, het is niet voor niets dat Albert Einstein dit al het achtste wereldwonder noemde. Dit effect is ook te bereiken door dividend te herbeleggen. BinckBank merkte een toegenomen vraag op hiervoor bij klanten, en biedt daarom nu de mogelijkheid dividend automatisch te laten herbeleggen.

Wat houdt herbeleggen eigenlijk in?

Bij het herbeleggen van dividend wordt met de ontvangen dividenden weer nieuwe aandelen gekocht. Zo bouwt een belegger grotere posities op waar weer meer dividend over ontvangen wordt, waar vervolgens ook weer meer nieuwe aandelen mee gekocht worden. Door dit keer op keer te herhalen groeit een aandelenpositie exponentieel in plaats van lineair. Vooral voor beleggers met een lange termijn horizon is dit interessant.

Toenemende vraag naar het automatisch herbeleggen van dividend

Als gevolg van de coronacrisis zullen sommige bedrijven het uitkeren van dividend tijdelijk pauzeren. Anderen die minder hard geraakt worden kiezen er soms voor hun winsten (gedeeltelijk) uit te blijven keren aan aandeelhouders. Dit trekt beleggers aan, want juist in financieel onzekere tijden gaan zij op zoek naar bedrijven die dividend uitkeren. Dit wordt namelijk gezien als een teken dat het bedrijf financieel gezond is. Naast het doen van investeringen is er immers ook nog een deel van de winst beschikbaar voor aandeelhouders.

Dividend kan bestaan uit geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend). Een bedrijf dat dividend uitkeert mag zelf beslissen of dit bestaat uit cash- of stockdividend. In het afgelopen jaar kozen steeds meer bedrijven ervoor dividend cash uit te keren. Als gevolg daarvan kreeg BinckBank steeds vaker vragen van klanten of dividenden niet automatisch herbelegd kunnen worden. Om in spelen op die wens kunnen klanten vanaf nu cashdividendherbeleggen bij BinckBank.

Zo laten klanten bij BinckBank dividend herbeleggen

Voor een groot aantal Nederlandse fondsen biedt BinckBank de mogelijkheid om het nettodividend te automatisch te laten herbeleggen. Leidend hierbij is de standaardinstelling van klanten bij keuzedividend. Heeft een belegger aandelen in bezit waarvan het dividend cash wordt uitgekeerd, en staat het keuzedividend op ‘stock’? Dan wordt het cashdividend automatisch herbelegd. 

Klanten met een fonds in portefeuille waarop de herbeleggingsservice wordt aangeboden krijgen op het moment dat het fonds ex dividend gaat hierover bericht. Hierin staat ook tot wanneer klanten hun keuze nog kunnen wijzigen. BinckBank koopt vervolgens nieuwe aandelen van het nettodividend. Houd hierbij wel rekening met het feit dat het netto dividendbedrag voldoende moet zijn om minimaal één nieuw aandeel te kunnen kopen. Op de dag van betaalbaarstelling zal de klanten de aangekochte stukken te zien krijgen in zijn portefeuille tegen de gemiddelde aankoopkoers.

Heeft een belegger het keuzedividend op ‘cash’ staan? Dan kan er eenmalig voor gekozen worden af te wijken van de standaardkeuze en een specifieke dividenduitkering toch te laten herbeleggen. Dit is mogelijk door in de portefeuille te klikken op ‘wijzig keuzedividend’.

Bij welke fondsen is herbeleggen door BinckBank mogelijk?

BinckBank wil bij zoveel mogelijk Nederlandse aandelen de mogelijkheid bieden het dividend te laten herbeleggen. Of dit het geval is, hangt van een aantal zaken af. Zo is herbeleggen allereerst uiteraard alleen mogelijk op aandelen die geen stockdividend uitkeren. Daarnaast moeten er voldoende klanten een positie hebben. Tot slot moeten de dividenden ook groot genoeg is om nieuwe aandelen van te kopen. 

Ook mensen die beleggen in ETF-fondsen kunnen dividend ontvangen. Het betreft hier de doorgifte van de dividenduitkeringen van bedrijven waarin het fonds belegt. Bij een fonds zijn beleggers voor de voortzetting van de dividenduitkering minder afhankelijk van het besluit van een bepaalde onderneming om het dividend te pauzeren of te wijzigen.

Het verschil tussen cashdividend herbeleggen en stockdividend

Hoewel het resultaat hetzelfde is, is herbeleggen iets anders dan stockdividend. Bij stockdividend keert een onderneming het bruto dividendbedrag direct uit in nieuwe aandelen. Dit is fiscaal voordelig, omdat er geen dividendbelasting ingehouden wordt. Voor het verwerken van stockdividend worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij een herbelegging worden met het netto dividendbedrag (het bedrag dat overblijft na aftrek van de dividendbelasting) nieuwe aandelen aangekocht. Omdat er bij een herbelegging sprake is van een beurstransactie zijn hieraan wel kosten verbonden.

Welke kosten BinckBank rekent bij herbeleggen? Het gaat om 1 procent over de transactie, met een maximum van 10 euro. Stel dat iemand 100 aandelen Ahold Delhaize in portefeuille heeft, en het netto dividend 0,5355 euro per aandeel bedraagt. Het aandeel noteert 19,10 euro op de dag van herbelegging. BinckBank kan dan van het totale dividend van 53,55 euro twee nieuwe aandelen kopen voor in totaal 38,20 euro. De kosten hiervoor bedragen 0,38 euro, deze worden apart in rekening gebracht. Het restantbedrag dat niet kan worden herbelegd in nieuwe aandelen, krijgt de klant cash op zijn of haar Binck-rekening gestort.

Bij beleggen loop je het risico dat je inleg kan minder waard wordt.