Iedereen kan een programmamanager inschakelen. Dat kan binnen je eigen bedrijf of een externe partij zijn. De voornaamste reden om een programmamanager aan te stellen of in te schakelen is natuurlijk het overzicht bewaren. We vertellen je meer over wat een programmamanager kan betekenen en hoe het in zijn werk kan gaan wanneer je kiest voor een programma manager. Ook de tussenlagen zullen we bespreken. Lees dus snel verder om alles te leren over een programma manager, projecten en product management.

De programmamanager aan de top

Het programma management is eigenlijk het breedste management in een bedrijf. Veel bedrijven werken met projecten. Of dat nu om bouwprojecten gaat, projecten om een doel te bereiken of campagnes. Er zijn allerlei mogelijkheden. Soms is er zelfs een combinatie van die verschillende dingen. Het programma management of de programmamanager is verantwoordelijk voor het overzien en overzicht houden van de verschillende lopende projecten. Het is dus iemand die allround goed moet zijn. Een programmamanager managet in de basis de projecten.

Projecten

Projecten zijn natuurlijk op zichzelf staande dingen. Die projecten kunnen samen belangrijk zijn voor een product, maar los van elkaar lopen. Projecten zijn dus dingen die voor een bepaalde tijd lopen. Ze hebben altijd een begin- en een einddatum. Een project loopt van A tot Z en kan overzien worden door een projectmanager of door de programma manager. Projecten kunnen bijdragen aan een product. Een product kan ook van alles zijn, dat hoeft niet altijd een fysiek product te zijn. Hoe dan ook is de product manager daar dan weer verantwoordelijk voor.

Product manager

De product manager gaat vooral aan de slag met wat er dus geproduceerd is. Het op de markt brengen van een product of dienst bijvoorbeeld. Maar ook de promotie en de verbeteringen die nodig kunnen zijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de product manager. Als iets dus aan de hand van projecten gerealiseerd is, kan de product manager ermee aan de slag. Die heeft dus een heel andere taak, maar is wel afhankelijk van wat er door het programma- en projectmanagement gerealiseerd is.

Samenwerken

Daarom is het belangrijk dat alle partijen goed samenwerken. De product manager moet aan de slag met een product en kan dit alleen doen als dat er op tijd is en in de juiste vorm is gerealiseerd. Anders moet hij of zij de strategie aanpassen. Om het product goed en op tijd te realiseren worden projecten ingezet. Alle projecten die bijdragen aan het product moeten worden overzien door het programma management.