Big data staat voor de enorme toevloed van data als gevolg van de wereldwijde digitalisering. Bedrijven en organisaties kunnen deze goudmijn aan informatie gebruiken om de meest uiteenlopende doelen te realiseren. Daar zijn nu dan ook steeds meer innovatieve vormen van te zien, en natuurlijk ook vanuit Nederlandse initiatieven. Wat zijn deze grensverleggende toepassingen van big data?

Het in kaart brengen van de toeristenstroom

Universitair docent Tobias Brandt van de Erasmus University ontdekte met zijn team hoe je Twitter kunt gebruiken in de toeristische sector. Ze analyseerden 600.000 openbare tweets uit San Francisco, en konden zo de toeristenstroom van de stad in kaart brengen: “Het idee ontstond bij het bekijken van vakantiefoto’s en activiteiten van Facebookvrienden. Er is veel onderzoek gedaan naar de emotionele effecten hiervan. Maar omdat wij veel met locatiedata werken leek het ons interessant om die data voor de toeristische sector te gebruiken.”

Dit deden ze door eerst te kijken welke twitteraars het vaakst foto’s en video’s plaatsten: een kenmerk van toeristisch gedrag. Vervolgens onderzochten ze waar dat was en welke tags het meest gebruikt werden. Het analyseren van deze informatie heeft enorm veel potentieel voor adverteerders omdat het toeristengedrag kan voorspellen. Maar volgens Brandt zijn er nog veel meer mogelijkheden: “Social media en locatiedata kunnen gebruikt worden om de stedelijke dynamiek beter te begrijpen. Ik ben bijvoorbeeld ook bezig om een project op te zetten waarbij we de gentrificatie in steden analyseren.”

Brandt besluit: “Big data is echt overal. Van experimenten in de fysica tot het verbeteren van de manier waarop fabrieken werken. Wat ik als onderzoeker interessant vind zijn toepassingen van big data waarbij andere doelen zoals privacy in het geding komen. Dit is een flinke uitdaging en een voorbeeld hiervan vind je in de gezondheidszorg. Ik geloof dat het monitoren van chronische patiënten en big data-analyse in het algemeen de gezondheidszorg kan verbeteren. Maar aan de andere kant is het traceren van ristkant gedrag en genetische disposities voor ziekten erg controversieel. Hoewel het een voordeel kan opleveren voor patiënten, zijn er grote ethische kwesties aan verbonden waaronder het privacy-vraagstuk.”

Het voorspellen van de impact van juridische artikelen

Juriste Gineke Wiggers van de Universiteit Leiden onderzoekt hoe big data gebruikt kan worden om te voorspellen welke artikelen het meest relevant zijn in het vakgebied. Dit doet ze door gebruik te maken van de gegevens uit de juridische zoekmachine Legal Intelligence. “Het idee voor dit onderzoek is vorig jaar juni ontstaan tijdens mijn werk bij Legal Intelligence. Het is geïnspireerd door eerder onderzoek van andere wetenschappers in de wis- en natuurkunde, en het werk van Marc van Opijnen over rechterlijke uitspraken.

Momenteel worden de zoekresultaten gebaseerd op de zoekwoordfrequentie of de datum van publicatie. Maar dit levert volgens Wiggers niet altijd de juiste resultaten op. Het doel van haar onderzoek is om juridische wetenschappers en professionals te helpen om sneller de juiste documenten te vinden voor hun werk. Hoe dit precies gebeurt moet de toekomst nog uitwijzen: “Zoektechnologie ontwikkelt zich in een razendsnel tempo, dus ik kan mij voorstellen dat ik gedurende het onderzoek ook andere methoden zal onderzoeken.”

Wiggers vervolgt: “Het is mogelijk om dit in andere vakgebieden toe te passen, maar het bijzondere aan het juridische domein is dat de wetenschap en de praktijk ontzettend met elkaar verweven zijn. Daardoor worden wetenschappelijke publicaties ook gelezen door juristen uit de praktijk, en praktijkpublicaties ook gelezen door wetenschappers. Dat maakt dat een impactmeting van een publicatie, waar vaak alleen gekeken wordt naar wetenschappelijke impact, geen compleet beeld kan geven. Mijn onderzoek kijkt of er mogelijkheden zijn om de relevantie van een publicatie, in deze bredere context van zowel wetenschap als praktijk, gemeten kan worden en gebruikt kan worden om de ranking van zoekresultaten te verbeteren.”