Steeds meer bedrijven maken gebruik van big data. Er zijn zelfs al bedrijven die hier volledig afhankelijk van zijn. Denk hierbij aan Facebook, taxibedrijf Uber en Airbnb. Om de voordelen van big data optimaal en veilig te kunnen benutten, is het nodig om standaarden voor big data te ontwikkelen. Alleen dan kunnen data probleemloos worden gedeeld en kunnen data-analyses worden (her) gebruikt. Een belangrijke voorwaarde is dat nationaal en internationaal dezelfde definities gaan gelden. “Als je met elkaar afspraken maakt die vervolgens de basis vormen voor alle verdere activiteiten, dan versterk en versnel je innovatieprocessen”, vertelt Vlora Rexhepi-van der Pol, consultant bij NEN.

Wat is standaardisatie?

“Dat is het proces waarbij belanghebbende partijen met elkaar afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in standaarden of normen. De afspraken kunnen gaan over producten, diensten of processen. In het geval van big data gaan de afspraken bijvoorbeeld over het formaat van de data, de wijze waarop de data worden geanalyseerd en hoe de veiligheid bij het delen van de data kan worden geborgd. Hoe meer verschillende partijen aan het maken van de normen meedoen, hoe groter het draagvlak zal zijn.

Meedoen aan het normalisatieproces heeft voor partijen veel voordelen: zo hebben partijen invloed op de inhoud van de norm, zijn zij als eerste op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en bouwen zij een uitgebreid kennisnetwerk op.”

Waarom staan big data standaarden in de schijnwerpers?

“Omdat big data steeds belangrijker worden en wel in een heel snel tempo. Zo voorspellen experts dat al volgend jaar wereldwijd meer dan de helft van alle grote organisaties zal concurreren met behulp van geavanceerde data-analyses en algoritmes.

Als je goede voorspellingen kunt doen op basis van bestaande patronen van informatie, kun je daarmee je bedrijfsvoering optimaliseren. Maar dan moet je wel weten hoe om te gaan met die data.”

Waarom zijn het vooral internationale standaarden die worden ontwikkeld?

“Voor bedrijven is het heel interessant als hun apparatuur, diensten en processen overal makkelijk kunnen worden ingezet. En waar ook ter wereld met elkaar kunnen communiceren. Er is dan ook een internationale werkgroep bezig met het ontwikkelen van big data standaarden.

De groep bestaat uit meer dan 160 deelnemers uit 24 landen. Het doel van deze werkgroep is om markttrends en opkomende technologieontwikkelingen op het gebied van big data te faciliteren door middel van internationale standaarden.”

Welke vorderingen heeft die werkgroep al geboekt?

“De werkgroep gaat allereerst een big data reference architecture vaststellen. Het doel hiervan is om een basis te leggen voor alle producten en/of de organisaties die deze producten ontwikkelen. Je kunt dat zien als een taal die iedereen spreekt. De tweede standaard is de big data reference architecture interfaces.

Met behulp van deze afspraken kun je een gevalideerde standaard interface gebruiken om big data-applicaties te bouwen. Tot slot worden afspraken gemaakt over big data management tools. Dit biedt de mogelijkheid om systeem-managementtools te ontwikkelen voor het beheren, controleren en finetunen van big data-applicaties.”

Kunnen we als Nederland invloed uitoefenen?

“Jazeker. NEN behartigt de Nederlandse belangen op dit gebied. De NEN norm-commissie big data neemt deel in de werk-groep. Bedrijven en organisaties kunnen lid worden van de NEN normcommissie en zo direct meepraten.”