Nederlandse bedrijven lijden tien miljard euro schade per jaar door cybercrime, aldus organisatie-adviesbureau Deloitte. DDoS-aanvallen, gestolen wachtwoorden, gehackte klantgegevens of chantage via internet spelen ondernemers parten. Daar kunnen in de toekomst nog boetes van de overheid bovenop komen als bedrijven inbreuken niet melden, zoals de Meldplicht Datalekken voorschrijft. Gevolgen van cybercrime zijn onder meer het verlies van intellectueel eigendom, marktaandeel, schade door het vrijkomen van privacygevoelige data en domweg het verdwijnen van geld. “Het ene bedrijf is er gevoeliger voor dan het andere en sommige bedrijven zijn er ook alerter op dan andere. Adviseurs kunnen voor al deze bedrijven de specifieke risico’s in kaart brengen”, zegt Wim Span, directeur van de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt VNAB. Bedrijven moeten ter preventie zowel technische als procedurele maatregelen nemen. Dat laatste betekent bijvoorbeeld zorgvuldig zijn met wachtwoorden en nadenken over kwaadwillende medewerkers. Je moet klanten op de hoogte stellen, herstel plegen en nieuwe inbreuken voorkomen.

Het is de taak van verzekeraars en verzekeringsmakelaars om bewustzijn te creëren, aldus Span. Dagelijks worden talloze cybercrimeverzekering afgesloten, zeker als een aanval het nieuws haalt. Andere ontwikkelingen waarvoor de branche oplossingen bedenkt zijn volgens de VNAB aansprakelijkheid rondom drones, 3D-printing en online dienstverlening. Nieuwe ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de vakbekwaamheid van verzekeringsadviseurs: verstand van de markt hebben en deze kennis kunnen toepassen in de dagelijkse werkpraktijk. Bijvoorbeeld via ethische hackers die beveiligingslekken opsporen.

Politieke onrust en terrorisme door cybercrime

Eén van de relatief nieuwe risico’s voor ondernemingen zijn recente geopolitieke spanningen zoals die rond Rusland, Oekraïne en het Midden- Oosten. De zorgplicht van verzekeraars komt daarbij kijken. Guido Verheijden en Onno Paymans leggen uit dat de hele verzekeringsindustrie klanten informeert over bedrijfsrisico’s en hoe ze die kunnen opvangen. Beiden werken bij als registermakelaar in assurantiën en Paymans is bestuurslid van het platform zakelijke verzekeringen van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Eén van de hete hangijzers is sanctiewetgeving. Nadat de EU sancties afkondigde tegen Rusland, boycotte dat land Nederlandse groente, fruit, zuivel en vlees. Andere verwante bedrijfsrisico’s zijn de gevolgen van terrorisme. Paymans: “Stel dat jouw bedrijf in Yemen geconfisqueerd wordt. Wat doe je dan? Zelfs voor zulke situaties bestaan verzekeringen.” Een verzekeringsmakelaar stelt een risicoprofiel op en adviseert: welke risico’s kun je zelf voorkomen en welke kun je verzekeren?

Windmolens en natte zomers

Energievoorziening is ook een heikel punt, aldus Paymans. Windmolens worden steeds meer en steeds verder op zee gebouwd in plaats van op land. Ze zijn minder makkelijk te bereiken, staan onder invloed van golven en zeewater, dus: andere risico’s. Verzekeraars zoeken daar dekkingen voor. “Klimaatverandering heeft sowieso een grote impact op bedrijfsprocessen”, zegt Verheijden, “Er is niemand meer die dat ontkent.” Iedereen herinnert zich recente natte zomermaanden en straten en polders die wekenlang blank stonden. Overstromingen zijn daardoor weer een belangrijk thema: wat als je fabriek in een uiterwaard staat? Bij calamiteiten spelen ook makelaars een belangrijke rol, aldus Paymans. Zij bemiddelen niet alleen voor schade-uitkeringen, maar helpen een bedrijf ook weer up- and-running. Bijvoorbeeld door elders tijdelijke bedrijfsruimtes of machines te helpen huren.

Lagere kosten door ontwikkelingen in verzekeringsrisico’s

Er zijn ontwikkelingen die zorgen dat risico’s juist verkleinen en premies voor verzekeringen lager worden. Dankzij nieuwe snufjes en de opkomst van de zelfrijdende auto worden minder verkeersongelukken verwacht. Volvo streeft naar nul verkeersdoden onder Volvo-bestuurders in 2020. Robotisering vermindert vaak menselijke fouten. Big data helpt risico’s beter te voorspellen en schade in te schatten. Gaat een bepaald onderdeel in een machine na 80.000 handelingen telkens kapot? Dan weet je wanneer je het preventief moet vervangen. Ondertussen zoeken ondernemers voor verzekeringen een partij die op de hoogte is en de vertaalslag kan maken naar hun bedrijf. Geen schip vaart uit, geen vrachtwagen vertrekt, geen bouwplaats of kantoor draait zonder goede verzekering, aldus Span van de VNAB. Gelukkig is de Nederlandse verzekeringsmarkt volgens hem een bijzondere, zowel qua kwaliteit van advies als qua prijsstelling.