Bedrijven, instellingen en organisaties ontkomen er niet aan: digitaal ondernemen is de trend en daar horen data bij. Veiligheid en bereikbaarheid van gegevens zijn cruciaal. Hoe doe je dat goed? Peter de Jong (CEO) en Michael Arbman (Business Development Manager) zijn beiden verbonden aan Bytesnet en lichten toe.

Wat zijn belangrijke overwegingen van bedrijven en instellingen om voor een extern datacenter te kiezen?

Arbman: “Het is belangrijk dat een datacenter voldoet aan hoge kwaliteits-en veiligheidseisen. Beschikbaarheid van data is essentieel, ook als de stroom uitvalt of bij andere calamiteiten. Een ander punt is veiligheid: de data moet veilig zijn en het center moet verboden zijn voor iemand die daar niet hoort.

Dat kun je garanderen door procedures en controles in te stellen die voldoen aan normering: ISO 9001, ISO 14000 en ISO 27001. Voor de zorg geldt dan nog een extra normering voor beveiliging, NEN 7510.”

Is de dienstverlening voor een instelling in de zorg, zoals een ziekenhuis, anders dan voor een regulier bedrijf?

De Jong: “In principe is die dienstverlening niet anders. Het is wel zo dat klanten specifieke eisen stellen. Een ziekenhuis heeft gevoelige data van patiënten, een bedrijf kan gevoelige informatie hebben over patenten.

Een webwinkel heeft bijvoorbeeld weer belang bij een optimale beschikbaarheid. Zo heeft iedere klant zijn eigen eisen wat betreft de bescherming van data, het gebouw of de infrastructuur. Door te specialiseren in de bedrijfstakken zorg en educatie, is de certificering dermate hoog dat ook het bedrijfsleven goed bediend kan worden.”

Welke rol speelt duurzaamheid in datacenters?

Arbman: “Datacenters gebruiken veel energie en produceren veel warmte. Er zijn veel ontwikkelingen om dat efficiënter te doen. Het is vrij lastig om de warmte te hergebruiken, maar je kunt denken aan verwarming van het eigen gebouw of dat van buren.

Duurzaamheid zit ook in de vorm van dienstverlening die je aanbiedt, door het beschikbaar stellen van High Performance Computing en storage in een modulair concept. En in het stimuleren van educatie en verder onderzoek.”

Welke filosofie hanteert uw organisatie voor datacenters?

Arbman: “We hanteren een regionaal datacenterconcept in de regio’s Rotterdam en Groningen. Het datacenter is een toegankelijke ruimte waar klanten welkom zijn en doen wat ze nodig achten. Dat doen we met mensen en door mensen. Als er problemen zijn, willen klanten contact met een persoon, niet met een afdelingsnummer. Korte afstanden en goede bereikbaarheid worden als zeer waardevol ervaren.

Geen datacenter op afstand, maar juist als onderdeel van de regio. Door samenwerking op te zoeken met ziekenhuizen en hogescholen bijvoorbeeld. In het verleden werkten we met startende internetondernemers, door de uitrol van een glasvezelnetwerk te stimuleren.”

De Jong: “Daarnaast hanteren we het concept van een Twin Datacenter. Strenge normen dwingen partijen om niet alle data onder te brengen in één datacenter, maar ervoor te zorgen dat de veiligheid en bereikbaarheid bij calamiteiten gewaarborgd is. Dit is geen back-up, maar zorgt voor een continue veiligheid en bereikbaarheid.

Daarom is het belangrijk om data in een Twin Datacenter onder te brengen. Omdat we het wel regionaal willen houden, kijken we of er in de regio bij concollega’s een ander geschikt datacenter is om de Twin in onder te brengen. Daarbij verzorgen we ook het hele netwerk tussen de datacenters.”