Stad van de toekomst

Samen spelen door te kijken naar mogelijkheden

De laatste tijd komt er meer aandacht voor buitenspelen en bewegen voor jong en oud. Kinderen (en volwassenen) moeten meer de buitenlucht in, de natuur ervaren en weer op een veilige speelse manier om leren gaan met risico’s. Voor sommige kinderen is dit heel vanzelfsprekend, voor andere wat minder. Dit kan te maken hebben met waar iemand opgroeit, het karakter en de opvoeding, maar ook of er voldoende mogelijkheden zijn

Richting een aardgasvrije toekomst

Alle Nederlandse woningen moeten voor 2050 van het aardgas af zijn. Een enorme opgave, wel gezien als de belangrijkste maatschappelijke transitie de komende jaren. Om de uitstoot van broeikasgassen rigoureus te verminderen, zullen woningen met behulp van duurzame alternatieven voor met aardgas opgewekte warmte, aardgasvrij moeten worden. Hoe ziet dit er voor de burger uit en welke opties zijn er? Aardgasvrije toekomst Het zal linksom of rechtsom moeten gebeuren, stelt

Belang van spelen in de openbare ruimte

Buitenspelen heeft grote voordelen op sociaal, maatschappelijk en gezondheidsvlak. Toch wordt het belang van spelen in de openbare ruimte niet voldoende onderschreven, en moet ‘spelen’ concurreren met andere zaken in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte heeft legio voordelen, stelt Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging Spelen en Bewegen. “Buiten en vooral samen spelen helpt kinderen om lekker in hun vel te zitten.” Tachtig procent van alle kinderen

‘Het ligt niet bij steen alleen’

Met de huidige vergrijzingsgolf en het overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, staat de woningmarkt voor een grote uitdaging. Wonen de 4,7 miljoen 65-plussers in 2040 allemaal in kangoeroewoningen of Knarrenhofjes? In 2040 is een op de vier Nederlanders 65 jaar of ouder, schat het CBS. Binnen deze groep is een derde ouder dan 80 jaar. Als gevolg van de vergrijzing neemt ook het aantal mensen

Nauwere samenwerking in afvalketen vereist

Op weg naar een circulaire economie en het terugdringen van de hoeveelheid afval, is het nodig om de afvalketen te optimaliseren. Daarbij spelen technologische ontwikkelingen een rol, maar lijkt het bovendien noodzakelijk om de afvalketen anders in te richten en te leiden. Prof. dr. Raymond Gradus is hoogleraar bestuur en economie van de publieke sector aan de economische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarbij heeft afvalrecyling zijn bijzondere

De toekomst van bodemas

Na verbranding van huishoudelijk afval blijft jaarlijks een miljoen ton bodemas over. De gitzwarte korrelachtige substantie bevat een goudmijn aan metalen, die met recente inzichten en technieken kunnen worden teruggewonnen. Wat is daarna nog recyclebaar? Al meer dan twintig jaar winnen afvalverwerkers met magneten staal en ijzer terug uit bodemas. Pas recent is het de sector, in samenwerking met wetenschappers, gelukt om daar met verfi jndere technieken op rendabele wijze,

Afvalmanagement in de circulaire economie

De circulaire economie is een systeem bedoeld om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging zo beperkt mogelijk te houden. Dat is anders dan in het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Afvalmanagement Een van de meest prominente aspecten van een duurzame of kringloopeconomie is de zogenaamde waardeterugwinning; het toekennen van waarde aan afval. Nederland produceert

Middelgrote gemeenten: steden van formaat

Middelgrote gemeenten vormen een bijzondere groep in het netwerk van Nederlandse steden. Ondanks enkele gemeenschappelijke kenmerken zijn ze allemaal uniek. “Dé middelgrote stad bestaat niet, ze zijn allemaal verschillend”, zegt Jeroen Niemans van kennisorganisatie RUIMTEVOLK dan ook. Juist die unieke positie moeten middelgrote gemeenten uitbouwen, willen ze een rol van betekenis spelen. Net zoals de vier grote steden allemaal een duidelijke functie hebben – zo is Rotterdam havenstad en Den

Een duurzame toekomst voor Nederlandse steden

De bebouwde omgeving in ons land is een energieslurper en verantwoordelijk voor 40 procent van onze C02-uitstoot. Dat moet natuurlijk fors omlaag. In het Nationaal Energieakkoord is immers opgenomen dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Als tussenstap is er een voorgenomen wetgeving waarin staat dat in 2023 alle kantoren tenminste aan energielabel C moeten voldoen. De vraag is wel of hiermee de ‘harde’ doelstelling van volledige energieneutraliteit van

Zorgkosten omlaag door groene omgeving

Hoe een investering in een boom, plantsoen of binnentuin zich uitbetaalt, is voor lang niet alle ondernemingen en overheidsinstellingen even aantoonbaar. Dat een groene omgeving veel voordelen biedt voor de gezondheid van de maatschappij, is wel duidelijk. Jolanda Maas, senior onderzoeker aan de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam: “Mensen met veel groen om zich heen voelen zich gezonder en brengen minder vaak een bezoek aan de huisarts.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'