Hoe een investering in een boom, plantsoen of binnentuin zich uitbetaalt, is voor lang niet alle ondernemingen en overheidsinstellingen even aantoonbaar. Dat een groene omgeving veel voordelen biedt voor de gezondheid van de maatschappij, is wel duidelijk. Jolanda Maas, senior onderzoeker aan de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam: “Mensen met veel groen om zich heen voelen zich gezonder en brengen minder vaak een bezoek aan de huisarts.”

Maas doet al ruim twaalf jaar lang onderzoek naar het belang van groen in de woonomgeving. In deze periode werd steeds meer duidelijk over het effect dat parken, beplanting en bosrijke gebieden kunnen hebben op de mentale en fysieke gezondheid. Een doorberekening door KPMG van een van haar studies laat zien dat , als het groenaandeel in Nederland met 10 procent zou stijgen, de zorg- en arbeidskosten jaarlijks met 400 miljoen zouden kunnen dalen. “Mensen met veelvoorkomende ziekten zoals diabetes, angststoornissen en coronaire hartziekten gaan daadwerkelijk minder naar de huisarts als ze wonen in een omgeving met meer groen.”

Sociaal aspect van de groene omgeving

Er zijn verschillende redenen waarom een groene omgeving positief kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. Alleen al de blootstelling aan groen, dat wil zeggen het kijken naar een boom of het wandelen in een park, kan al kunnen bijdragen aan het herstel van stress en dus aan het mentaal welbevinden. Ook werd een groene omgeving in verschillende studies gekoppeld aan een positief effect op het immuunsysteem. Een ander direct effect dat groen op mensen heeft, is dat zowel kinderen als volwassenen in een aantrekkelijke omgeving meer gestimuleerd worden tot beweging. Ze komen achter de computer en telefoon vandaan en gaan sporten of ontmoeten elkaar in het park. Bovendien zet groen niet zelden aan tot nadenken: over de eigen levensstijl bijvoorbeeld, over het eetpatroon, over de eigen omgeving. Immers: als de bosrand om de hoek ligt, waarom zou men er niet op uit gaan, in plaats van op de bank met een zak chips te blijven liggen?

Kosten en baten

Een investering in groen zou volgens Maas dus gezien kunnen worden als een investering in gezondheid waarmee een reductie van gezondheidskosten bewerkstelligd kan worden. Dat besef is echter nog lang niet in alle lagen van de samenleving doorgedrongen, stelt ze. “Bij een gemeente worden groenvoorzieningen vanuit een andere koker betaald dan de gezondheidszorg. Beide afdelingen zouden budgetten naast elkaar moeten leggen om uiteindelijk te komen tot een groenere en gezondere leefomgeving.” Een heldere visie binnen een organisatie of overheidsinstelling is daarom essentieel, vindt Maas.