De commerciële vastgoedsector kent verschillende uitdagingen. Technologische ontwikkelingen zoals de E-commerce en sociaal culturele trends als de trek naar de stad hebben een onuitwisbare invloed op de sector. Deze veranderingen vragen om nieuwe perspectieven op de behoefte aan commercieel vastgoed en de manieren waarop de markt hieraan kan voldoen. Welke perspectieven zijn dit?

Nieuwe perspectieven

“Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, maar moet per submarkt bekeken worden”, zegt Ingrid Janssen, associate professor Real Estate Management aan de TIAS School for Business and Society. “Als we bijvoorbeeld naar de retail kijken zien we dat we kritischer moeten zijn op winkels als beleggingsproduct.” Dit komt doordat steeds meer mensen ervoor kiezen om veel van hun aankopen online te doen. Volgens Janssen moet er meer gefocust worden op interessante plekken waar veel mensen samenkomen zonder dood te staren op de specifieke functies van het vastgoed dat daar aanwezig is. Het gaat namelijk steeds vaker om een mix van verschillende vastgoedtypes, zoals kantoren en horeca waar werken en ontmoeten samenkomen. Waar winkelgebieden voorheen de favoriete plekken waren om te verblijven, zijn er voor consumenten steeds meer alternatieven. Horeca doet het met name erg goed en wordt in winkelgebieden steeds meer de spil waar alles om draait. Deze combinatie van functies zien we steeds vaker. Een groot Zweeds warenhuisconcern hanteert deze combinatie al jaren om bezoekers binnen te halen en te houden. “We moeten minder in hokjes gaan denken”, stelt Janssen. “Waarom zouden we winkelvastgoed niet kunnen combineren met zorg of woningen? En waarom zouden we daar niet ook scholen bouwen? Het gaat er om tegemoet te komen aan veranderend gedrag. Dit vraagt om gebieden waar verschillende functies samenkomen” Commercieel vastgoed zal de komende jaren dus meer mee moeten gaan met de manier waarop mensen leven, werken en ontspannen.

Stadstransformatie

Volgens Janssen ligt er een grote transformatieopgave klaar voor commercieel vastgoed. Steden zijn steeds meer in trek en de toegenomen vraag naar ruimte moet in een ideale situatie ook op in de stad opgevangen worden. Uitbreiden van de stad betekent echter wel dat er meer vervoerstromen van buiten de stad komen en daar is vanuit het duurzaamheidsperspectief weer veel weerstand tegen. “De druk op de stad maakt dat locaties waar voorheen weinig te doen was, juist heel aantrekkelijk kunnen zijn voor nieuwe vastgoedinvesteringen.”, vertelt Janssen. “Zo zien we dat ook de rafelranden van veel steden worden ontwikkeld en daar ontstaat een interessante mix van functies.”