Vastgoed wordt vaak gezien als een van de meest stabiele markten om in te beleggen. Het is dan ook een interessant alternatief voor organisaties die niet de risicobereidheid hebben om in aandelen te investeren. Toch gaat het niet alleen om de juiste locatie en het type vastgoed waar op dat moment veel vraag naar is. Zeker met het oog op de technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Met welke factoren moeten vastgoedfondsen anno 2019 rekening houden bij het investeren in commercieel vastgoed?

Locatiebelang en vastgoedsegment

De locatie van commercieel vastgoed speelt een belangrijke rol in de vraag of een investering voldoende rendement gaat opleveren, maar wordt ook nog weleens overschat. Gebieden die voorheen als A-locaties werden gezien, vallen nu steeds meer in de tweedehandscategorie. Daarnaast gaat het volgens Ingrid Janssen, associate professor Real Estate Management aan de TIAS School for Business and Society, ook steeds meer om de combinatie van vastgoedsegmenten die op de specifieke locatie aanwezig is. “Het rendement van vastgoedfondsen blijft aantrekkelijk voor beleggers aangezien het een stabiele markt is die minder risico’s kent dan aandelen”, zegt Janssen. “Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de locatie en het type vastgoed.” Zo is de Randstad nog steeds het meest interessante gebied om kantoren neer te zetten, en zal er in dunbevolkte gebieden als Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek minder commercieel vastgoed verkocht worden dan in de stedelijke gebieden in Nederland. Daarnaast doet winkelvastgoed het nog steeds goed op A-locaties, maar staat de fysieke winkelmarkt wel onder druk door het feit dat steeds meer mensen hun aankopen online doen. Volgens Janssen delven de middelgrote steden dan ook het onderspit in de concurrentiestrijd tussen winkelgebieden.

Opkomende markten

Een markt die wel goede vooruitzichten heeft, is de zorgvastgoedsector. “We hebben te maken met vergrijzing en de behoefte aan zorgwoningen zal alleen maar toenemen”, vertelt Janssen. Daarnaast vindt ze de logistieke vastgoedsector over het algemeen ook een goede investering: “Dit zijn segmenten waar traditiegetrouw niet veel in geïnvesteerd werd, maar er komt nu steeds meer interesse voor.” Partijen die de overstap naar een van deze vastgoedmarkten willen maken, moeten echter wel beseffen dat het speelveld anders is dan bij conventioneel vastgoed. “In de zorgvastgoedsector hebben corporaties en zorginstellingen een vinger in de pap en door wet- en regelgeving is de markt aardig opgeschud.” Het is voor commerciële vastgoedbeleggers dus van belang dat ze hun weg daarin kunnen vinden, en dat blijkt steeds vaker te lukken. “We zullen de komende jaren steeds meer samenwerkingsverbanden zien die succesvol op deze ontwikkelingen inspringen”, concludeert Janssen.