De tijd dat groen slechts diende als decoratie, is voorbij. Tegenwoordig worden bomen, planten en andere vormen van begroeiing in stedelijke gebieden ingezet voor maatschappelijke uitdagingen. Des te meer reden dat ook de jongste generatie vertrouwd raakt met de natuur.

Sinds het klimaatakkoord van Parijs staat groen hoger op de politieke agenda, merkt Egbert Roozen, directeur van de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners VHG. Niet alleen op nationaal, maar ook op lokaal niveau. Gemeenten zetten volgens hem steeds meer participatie-initiatieven op, waarbij burgers in hun eigen wijk aan de slag gaan met bijvoorbeeld een vlindertuin, moestuin of ander groen concept. Verder doen gemeenten steeds vaker een beroep op hoveniers voor het inspireren en motiveren van tuineigenaren om op vergroening over te gaan. Een goede ontwikkeling, vindt ook Dieny van den Heuvel, vrijwilliger bij Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). “Het is heel belangrijk dat plaatselijke groengroepen samenwerken met de gemeente. Dit komt het groenbeleid van een gemeente ten goede.”

Talrijke voordelen

Dat het loont als gemeenten veel aandacht aan hun groenbeleid te besteden, blijkt wel uit de vele onderzoeken die over het onderwerp zijn verschenen. De voordelen van een groene omgeving zijn inderdaad talrijk, bevestigt Roozen. “Groen draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.” Daarnaast zorgt groen voor een betere luchtkwaliteit, voor het tegengaan van hitte in de stad en draagt het zelfs bij aan de economische waarde van gebouwen. Studies tonen namelijk aan dat gebouwen in een groene omgeving tussen de 5 en 14 procent meer waard zijn. De invloed van een groene omgeving reikt echter nog verder, want momenteel vindt ook onderzoek plaats naar wat groen kan betekenen voor het herstel van mensen in ziekenhuizen. Daarnaast wordt onderzocht of ouderen langer zelfstandig in een wijk kunnen wonen, wanneer met groen een veilige omgeving met meer sociale cohesie wordt gecreëerd.

Ook wanneer het gaat om de ontwikkeling van kinderen, blijkt een groene omgeving een positieve invloed te hebben. Zo zijn groene schoolpleinen de laatste tijd erg in opkomst, vertelt Roozen. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer kinderen buiten hebben gespeeld op een groen schoolplein, ze de lesstof beter opnemen, zich socialer ontwikkelen en er minder sprake is van obesitas en pestgedrag.” Naast het feit dat groene schoolpleinen bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd, vervullen ze ook nog eens een sociale functie binnen de buurt.

Kinderen in het groen

Vanwege de vele positieve effecten die een groene omgeving kan opleveren, is het cruciaal dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met de natuur en het belang ervan leren inzien, geeft Van den Heuvel aan. “Zonder de natuur kunnen we niet leven. Als kinderen zich hiervan bewust worden en leren dat we bomen, planten en insecten nodig hebben om te overleven, begrijpen ze hoe belangrijk het is om er zuinig op te zijn.” Om deze boodschap over te brengen is het, naast het geven van een korte theoretische uitleg, vooral goed om samen de natuur in te gaan, legt ze uit. Door kinderen aan te sporen al hun zintuigen te gebruiken, raken ze vertrouwd met de natuur. Als die basis eenmaal is gelegd, kunnen ze bewust worden gemaakt van het grotere geheel. Met als gevolg dat een groene omgeving ook voor de generaties na hen vanzelfsprekend blijft, of dat nu in de stad is of ergens anders.