Duurzaam ondernemen

Duurzaam vastgoed: een gezamenlijke missie

Verduurzaming van vastgoed is essentieel om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen. Zowel voor woningen als voor bedrijfspanden kunnen de kleinste maatregelen om energieverbruik terug te dringen al voor groot rendement zorgen. Duurzame maatregelen vergen weliswaar een investering, maar ze betalen zich op den duur ruimschoots terug op financieel vlak en in comfort en welzijn. Hoewel inmiddels ook bij wet is vastgelegd dat kantoorpanden in 2023 minimaal label C

Digitaal transformeren: niet meegaan is geen optie

De opkomst van technologie heeft ervoor gezorgd dat bedrijfsvoering niet meer zoals vroeger is. Steeds meer worden complete producten gedigitaliseerd, hetgeen voor sommige bedrijven betekent dat hun bestaande businessmodel wordt aangevallen. Om mee te kunnen gaan in deze ontwikkeling, zullen zij een zogeheten digitale transformatie moeten doorgaan. Hans van Grieken, executive lecturer Digital Disruption aan Nyenrode Business Universiteit, vertelt dat de impact van de digitalisering op bedrijven groot is. Dit

DCValley datacenter van de toekomst

Duurzame energiebronnen, warmte-koudeopslag en hergebruik van warmte. Met deze technieken zet DCValley een grote stap vooruit richting een duurzame toekomst voor datacenters. Het Tier 3 datacenter van DCValley moet in 2018 operationeel zijn en toekomstige huurders lijnen zich al op. Dat er al animo is voor het nieuw te bouwen datacenter is voor het team van DCValley niet zo verbazingwekkend. “Onze ambities zijn duidelijk. We willen het meest duurzame en

Maak het werkgeverschap weer aantrekkelijk

Het werkgeverschap in Nederland is de afgelopen jaren duurder en risicovoller geworden. Het was nog nooit zo onaantrekkelijk om werkgever te zijn, vindt Hans Biesheuvel, oprichter van ONL voor Ondernemers. Zeker kleine werkgevers zijn hierdoor huiverig om werknemers in dienst te nemen, en dat zijn er veel. Negen van de tien (93 procent) bedrijven in Nederland zijn microbedrijven, die minder dan tien werknemers in dienst hebben. “Er moet iets drastisch

Verzuim voor zijn door duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en een goed preventiebeleid om verzuim te beperken zijn onlosmakelijk verbonden. Het is daarom van belang dat werknemers arbeid verrichten die gebaseerd is op de mogelijkheden en talenten die zij hebben. Want een werknemer mag dan wel fysiek aanwezig zijn, dat wil nog niet zeggen dat hij of zij op de juiste plek zit binnen een organisatie. Dit kan gevolgen hebben voor de duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie.

Green Deals: harde garantie voor duurzame economie

Om een duurzame economie te realiseren, sluiten bedrijven, de overheid en stakeholders Green Deals. In zo’n deal worden knelpunten in de wet- en regelgeving weggenomen en wordt afgesproken om optimaal samen te werken. Er zijn in Nederland al meer dan 1200 partijen die samen 200 Green Deals hebben afgesloten. Een nieuwe stap is de Green Deal Groencertificaten. De vervanging van fossiele grondstoffen door biomassa en recyclaat is aan een opmars

Recycling: steeds puurder, steeds hoogwaardiger

De tijd dat gerecycled kunststof slechts goed was voor het maken van bermpaaltjes, ligt achter ons. Kostbare materialen en afvalstoffen uit elektrische apparaten en andere gebruiksvoorwerpen worden op een steeds zuiverdere manier uit elkaar gehaald en op een zo hoogwaardig mogelijke manier opnieuw gebruikt. ‘Urban mining’, heet dit waar het metalen uit afgedankte elektronica betreft. Ook bij andere grondstoffen zie je innovatie in recycling. “De harde plastics uit bijvoorbeeld kapotte

Afval: een grondstof die de weg kwijt is

Ooit, lang geleden, begonnen we met afvalverwerking omwille van de hygiëne. We wilden niet omkomen in onze eigen rommel. Begin jaren negentig kwam daar, vanwege het milieu, recycling bij. De transitie naar een circulaire economie is next level: hoe kunnen we zodanig met onze grondstoffen omgaan dat onze output weer input is voor onze, of een andere, productieketen? Tot nu toe blijft men in het denken over ‘circulair’ echter nog

Circulair ondernemen of marktaandeel verliezen

Circulair ondernemen, het ondernemen waarbij men afstapt van het take-make-waste-businessmodel, is iets waar bedrijven niet langer aan ontkomen. Waar deze trend begon met enkel bedrijven die het beste met de aarde voor hebben, is het tegenwoordig veelal een noodzakelijk kwaad. Niet meegaan in deze verandering betekent dan ook achterblijven en het mogelijk verliezen van klanten en marktaandeel: iets dat bedrijven liever niet riskeren. De noodzaak Circulair ondernemen is iets wat

Experts: ‘Circulair ondernemen is gewoon gaaf’

Een circulaire economie staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Samenwerking is het devies. “Polderen is geen vies woord, maar juist een pré om de transitie naar een volledig circulaire economie te maken”, aldus Erick Wuestman, bestuurder van Stichting Circulaire Economie. Circulair ondernemen wordt in Nederland steeds populairder, blijkt uit onderzoek van Nederland Circulair, een publiek-privaat initiatief. Elke maand komen er gemiddeld vijf tot tien nieuwe circulaire initiatieven, producten of

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'