De gebouwde omgeving moet in 2050 energieneutraal zijn; dat is de afspraak die in Europa is vastgelegd. Een enorme opgave waarvan de omvang bijna niet te overzien is, maar waarvan de contouren zich wel beginnen af te tekenen. Het eerste piketpaaltje is geslagen: in 2023 dienen alle kantoorgebouwen te voldoen aan het energielabel C. Daarin is in Nederland nog een inhaalslag te maken. Daarbij rijst de vraag of energielabel C ook daadwerkelijk betekent dat men duurzamer bezig is, bespaart en werkt in een gezonde werkomgeving. Het antwoord daarop laat zich raden.

 

40 procent CO2-uitstoot door gebouwen

Met 40 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot is de gebouwde omgeving een grote vervuiler. Die uitstoot zit met name in het hoge energieverbruik, door de combinatie van verwarming, koeling en ventilatie. De eis van de overheid dat elk kantoorgebouw in 2023 over energielabel C moet beschikken, moet die uitstoot terugdringen. Althans, dat is de insteek. “Om daadwerkelijk energie te besparen en tegelijkertijd een gezond werkklimaat te realiseren, is meer nodig dan alleen het installeren van een zuinige ketel of ledverlichting. Het gaat om het vinden van de juiste technische oplossing”, legt Arnaud van Beek uit, manager energieadvies en specialist op het gebied van het energieneutraal maken van gebouwen. “Kijk vooral hoe je de technische oplossing in de praktijk energiezuinig kunt inzetten, kijk verder dan alleen het behalen van een energielabelverbetering.” Kortom: de winst zit in de optimale toepassing.

Meer duurzaam, meer arbeidscomfort

Voor de ondernemer die zijn of haar kantoorpand gaat aanpakken, is het dan ook essentieel om verder te kijken dan alleen het noodzakelijke energielabel C. Wat zijn de ambities op het gebied van duurzaamheid, wat past binnen het bedrijf en wat moet het opleveren? Want elk gebouw en elk daarin gevestigd bedrijf is uniek, elke oplossing eveneens. “Alleen een label C krijgen is niet ingewikkeld, maar hoe je nu de goede dingen doet om blijvend energie te reduceren, dat is de kunst”, stelt Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower.

Zijn team adviseert over de beste oplossing, voert deze uit en garandeert de duurzaamheid. Met een meervoudig effect. “Wij realiseren energieneutrale, maar vooral gezonde gebouwen. Daarin koppelen we duurzaamheid aan comfort.” De verwarming kan omlaag worden gedraaid, maar het kantoor moet wel comfortabel blijven. Dat heeft vervolgens ook een positief effect op de arbeidsproductiviteit.

Opbrengst hoger dan verwacht

Arbeidsproductiviteit en medewerkerstevredenheid zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat ziet Unica Ecopower ook bij hun klanten: metingen onder het personeel – voor en na het advies en de implementatie daarvan – laten een verhoging van de arbeidstevredenheid zien. Die tevredenheid onder de medewerkers, de duurzaamheid van het gebouw en de fi nanciële besparingen zijn aspecten die blijvend zijn, wat Unica Ecopower betreft. Want hun team van gedreven mensen denkt na over morgen, maar vooral ook over overmorgen. Elias heeft begrip voor bedrijven die opzien tegen het aanpassingstraject en de kosten van verduurzaming, maar heeft tegelijkertijd een duidelijke boodschap: “Wanneer je écht goed verduurzaamt, is de opbrengst in meerdere opzichten vele malen groter dan verwacht. Het is een zeer gezonde business case.”

Meer informatie
Unica Ecopower maakt gebouwen gezond en energieneutraal. Het enthousiaste team is proactief en denkt buiten de gebaande paden. Hun werkwijze? Denken, doen en garanderen! Projecten waar zij dat momenteel doen, zijn bijvoorbeeld de kantoren van Woonzorg Nederland in Amstelveen en Enexis in Eindhoven.
www.unica.nl/ecopower
ecopower@unica.nl