Verduurzaming van vastgoed is essentieel om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen. Zowel voor woningen als voor bedrijfspanden kunnen de kleinste maatregelen om energieverbruik terug te dringen al voor groot rendement zorgen. Duurzame maatregelen vergen weliswaar een investering, maar ze betalen zich op den duur ruimschoots terug op financieel vlak en in comfort en welzijn. Hoewel inmiddels ook bij wet is vastgelegd dat kantoorpanden in 2023 minimaal label C moeten hebben, wordt nog niet overal actie ondernomen – en dat terwijl de gebouwde omgeving in Nederland voor de meeste CO2-uitstoot zorgt. Een schone taak dus voor de vastgoedbranche om actie te ondernemen, stelt Rutger Schuur (Directeur Commercial Banking) van ABN AMRO.

Hoeveel van de CO2-uitstoot is toe te wijden aan de gebouwde omgeving?

“Heel veel: zo’n 40 procent. De gebouwde omgeving bestaat onder meer uit huizen, kantoren, fabrieken, winkels en garages die allemaal verwarmd moeten worden in de winter en gekoeld in de zomer. De energie die daarvoor verbruikt wordt, leidt tot CO2-uitstoot. Dit grote aandeel in de totale CO2-uitstoot betekent aan de andere kant dus ook dat veranderingen in de gebouwde omgeving een enorme bijdrage kunnen leveren aan klimaatverbetering.”

Op wat voor manier?

“Er valt veel CO2-reductie te behalen met het verduurzamen van vastgoed, zowel op particulier als op zakelijk niveau. Dat kan vaak al door een aantal quick wins, zoals het isoleren van een gebouw, het plaatsen van zonnepanelen of simpelweg door het installeren van een andere ketel of duurzamere verlichting. Dit soort maatregelen, laaghangend fruit noem ik het, kunnen tot een forse besparing van het energieverbruik leiden. Veel mensen kijken niet eens naar hun energierekening – althans: ze kijken naar de kosten, maar niet naar de specificatie van het gas- en elektriciteitsverbruik. Door hier veel bewuster mee om te gaan, kunnen niet alleen vastgoedeigenaren en bedrijven, maar ook particulieren veel bijdragen aan CO2-reductie. Stook minder, doe die oude koelkast de deur uit of ga over op groene stroom: verduurzamen hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.”

In hoeverre dragen de overheidsdoelstellingen bij aan het bewustzijn?

“Het Energieakkoord draagt zeker bij aan het bewustzijn in zowel het particuliere als het zakelijke vastgoed. In dit akkoord legde demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken in 2013 onder andere vast dat sociale huurwoningen van woningcorporaties in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben en in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Bedrijfspanden moeten in 2023 zodanig verduurzaamd zijn dat ze minimaal label C hebben. Dergelijke wetswijzigingen hebben veel impact op de vastgoedmarkt: de maatschappelijke relevantie is nu tastbaar voor consumenten en vastgoedeigenaren. We denken al veel bewuster na bij de keuze voor bijvoorbeeld een auto, woning of zelfs werkgever. Daarnaast lijken ook huurders van bedrijfspanden steeds bewuster te zijn in hun keuze voor huisvesting. Het gebouw waarin een bedrijf zich vestigt, kan bijdragen aan de identiteit van een organisatie. Toch vind ik dat de focus van het Energieakkoord nog teveel lag op het vergroten van de werkgelegenheid, terwijl het primair een bijdrage moet leveren aan de klimaattransitie. Wat betreft klimaatdoelstellingen mag de overheid zich wat mij betreft nóg ambitieuzer uitspreken.”

Wat voor gevolgen heeft het als deze doelstellingen niet worden behaald?

“Voor woningcorporaties is de doelstelling voor 2020 niet bindend, maar voor eigenaren van bedrijfspanden zijn er wel degelijk consequenties verbonden aan het niet behalen van het C-label in 2023. Zakelijk vastgoed dat in 2023 niet aan deze eis voldoet, mag niet meer worden verhuurd en verliest dus de exploitatiewaarde. Voor een belegger die draait op rendement heeft dat een enorme impact die in de tonnen of zelfs miljoenen kan lopen. Dit is een belangrijke reden voor vastgoedeigenaren om te investeren in duurzame maatregelen. Op dit moment heeft 53 procent van de kantoorpanden nog geen label C, dus dit is het moment om in actie te komen.”

Wat maakt verduurzaming aantrekkelijk voor vastgoedeigenaren?

“Er zijn verschillende voordelen van verduurzaming, maar bovenal geloof ik er heilig in dat duurzaam vastgoed veel toekomstbestendiger is dan zogeheten ‘bruine’ panden die veel energie verbruiken. Er zijn zelfs wetenschappelijke onderzoeken die hebben aangetoond dat groene panden waardevaster zijn en dus een hoger rendement opbrengen voor beleggers. Naast dit bedrijfseconomische voordeel scoort duurzaam vastgoed hoog op comfort, welzijn en productiviteitswinst van medewerkers of bewoners. In een goed geïsoleerd kantoor werkt men immers prettiger dan op een tochtige afdeling. En bovendien, met duurzaamheidsmaatregelen draag je bij aan een betere wereld en een betere toekomst voor de generatie na ons. Een niet te onderschatten reden, wat mij betreft.”

Hoe ondersteunen jullie particulieren en bedrijven in de verduurzamingsslag?

“ABN AMRO financiert ruim 10 procent van het totaal aantal vierkante meters van alle woningen en gebouwen in Nederland. Dit betreft 185 miljard euro aan uitstaande leningen op onze balans. Hierdoor kunnen wij een aanzienlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie in Nederland. Dit is vastgelegd in Missie 2030. Samen met al onze zakelijke en particuliere klanten willen wij onze gehele vastgoedportefeuille verduurzamen tot gemiddeld label A in 2030. Daarmee zijn we de eerste grootbank die deze bankbrede, duurzame ambitie uitspreekt. Klanten die hun woning of kantoorpand willen verduurzamen, kunnen te allen tijde op onze ondersteuning rekenen. Bedrijven kunnen hun investering om gebouwen te verduurzamen voor 100 procent gefinancierd krijgen. Hiermee nemen we financiële obstakels weg om energieverbruik te verminderen. Voor consumenten is de gratis Energie Bespaarcheck app ontwikkeld. Deze maakt mogelijkheden inzichtelijk om een woning te verduurzamen. De app geeft duidelijkheid over de woonsituatie, de terugverdientijd van groene aanpassingen en de mate van CO2reductie die gerealiseerd kan worden. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, zal ABN AMRO het goede voorbeeld geven. Van al onze panden is op dit moment 89 procent al energielabel A. Binnen een paar jaar willen we dat opgeschroefd hebben tot 100 procent. De handen ineenslaan, dat is het belangrijkst. Dankzij intensieve samenwerking met onze klanten heeft ABN AMRO een nummer 1 positie in een wereldwijde verduurzamingsbenchmark (GRESB) behaald. Ik ben ervan overtuigd dat het waarmaken van verduurzamingsambities binnen handbereik is. Deze uitdaging gaan wij graag samen met particulieren en bedrijven aan.”

Meer informatie
ABN AMRO