Stress is geen recent fenomeen, maar in de moderne werkomgeving worden de nadelige effecten van stress wel versterkt. Dit is voornamelijk het geval bij organisatieveranderingen. Onderzoeker Roy Smollan van de Auckland University of Technology bestudeerde de impact van organisatieveranderingen op de werknemers van een gezondheidsautoriteit in Nieuw-Zeeland.

Onderzoek naar organisatieverandering

Het onderzoek was een kwalitatieve observatie naar de stress van het arbeidersbestaan. Dit deed Smollan door middel van enquêtes. Hij richtte zich daarmee op het psychologische welzijn van het personeel tijdens het omgaan met de stress van een organisatieverandering.

Hoewel veel mensen geen hulp van anderen wilden om niet zwak over te komen, was toegang tot ondersteuningsnetwerken essentieel voor het merendeel. Voor alle betrokkenen was het belangrijk om proactief te zijn in het oplossen van problemen, en gedachtes en emoties in toom te houden.

Stress in organisatorische context

“In elke organisatorische context is er weleens sprake van stress, zelfs onder de managers,” suggereert Smollan. Individuen hebben allemaal verschillende manieren om met stress om te gaan, maar sommigen zijn juist niet proactief in het omgaan met druk. Het is allemaal afhankelijk van specifieke factoren zoals persoonlijkheid, emotionele intelligentie en sociale identiteit. En deze factoren vereisen volgens Smollan ook verschillende omgangsstrategieën.

Hij constateerde dat de stress verergerde wanneer processen zoals organisatieverandering plaatsvonden zonder duidelijke communicatie of overleg met de betrokkenen. Miscommunicatie is dus de grote boosdoener wanneer organisaties een verandering ondergaan. “Managers hebben een sleutelrol in het voorbereiden van hun personeel op organisatieveranderingen. Het is hun taak om vervolgens hulp te bieden bij de stress die het met zich meebrengt,” concludeert Smollan.

De resultaten zijn in de International Journal of Work Organisation and Emotion gepubliceerd.