Onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht concluderen dat wereldwijd het beleid nog onvoldoende is aangepast aan klimaatverandering. Hierdoor is er een reële kans dat we niet weerbaar genoeg zijn tegen klimaatrisico’s. Ze publiceerden hun resultaten in het open access tijdschrift Regional Environmental Change.

Klimaatverandering

Aanpassen aan een veranderend klimaat is noodzakelijk en onvermijdelijk. Dat betekent dat klimaatverandering moet worden gemainstreamd in bestaand beleid voor bijvoorbeeld stedelijke planning, transport en landbouw . Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Stockholm Environment Institute, Lund University en Wageningen University & Research analyseerden wat in hoeverre er bewijs is dat dit ook gebeurd. Ze concluderen dat dit nog niet zo effectief gaat als gehoopt, wat als mogelijk consequentie heeft dat klimaatrisico’s onvoldoende worden afgedekt.

Synergie

Eerste auteur van de publicatie prof. dr. Hens Runhaar van de Universiteit Utrecht vertelt: “Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de meest efficiënte manier om duurzame verandering door te voeren een aanpassing in het bestaande beleid is. Dit creëert synergie; het vergroenen van de openbare ruimte zorgt bijvoorbeeld niet alleen voor extra weerbaarheid tegen overstromingen, maar draagt tegelijkertijd bij aan een betere leefomgeving en het tegengaan van klimaatverandering.”

Wat werkt?

Uit hun uitgebreide literatuuronderzoek concluderen de onderzoekers dat het mainstreamen van beleid op papier al wel gebeurt, maar concrete acties vaak uitblijven. Drijvende krachten achter het mainstreamen  zijn onder andere politieke toewijding, samenwerking met de private sector en de aanwezigheid van beleidsondernemers. Barrières zijn gebrek aan geld, informatie, begeleiding, samenwerking en kennis van klimaatadaptatie. Pas als deze barrières worden overwonnen, en de drijvende krachten beter worden ingezet, zal beleid om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan breder gedragen gaan worden.

Bron: Universiteit Utrecht