Volgens Dohmen-Janssen is er geen enkele reden waarom vrouwen niet alle technische functies zouden kunnen vervullen die mannen doen. “Van hoog tot laag: ze kunnen hetzelfde werk aan.” Zij zet zich daarom graag in voor VHTO, het ‘landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek’, dat meer meisjes en vrouwen als rolmodel in de bètawetenschap, techniek en ICT fungeren.

Baangarantie met techniekstudie voor vrouwen

Wat zegt ze bijvoorbeeld als ze op verjaardagen met nichtjes over hun toekomstplannen praat? “Dat hun ideeën over technische beroepen niet kloppen.” Veel meisjes zien alleen mannelijke monteurs in blauwe overalls voor zich en denken dat wie een hoge functie heeft louter in zijn eentje zit te rekenen en tekenen achter een scherm. Dohmen- Janssen vertelt ook dat ze in de Civiele Techniek, infrastructurele projecten in weg- en waterbouw bijvoorbeeld, heel veel in teams samenwerken. Dat vergt veel communicatie. Dingen waar vrouwen vaak interesse in hebben en goed in zijn. Een afgeronde master aan een van de drie technische universiteiten is een garantie voor een baan; zelfs tijdens de ergste crisisjaren was dat zo. Meer dan de helft van de afgestudeerden vindt meteen na het afstuderen werk, vertelt Elphi Nelissen, decaan van de faculteit Bouwkunde en hoogleraar Building Sustainability aan de Technische Universiteit Eindhoven. “En drie maanden na het afzwaaien heeft de rest ook een baan.”

Amper vrouwelijke rolmodellen topfuncties

Nelissen vertelt dat op de faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven 62 procent van de studenten man en 38 procent vrouw is. Dat is ook de verhouding in slagingspercentages, beide groepen zijn dus even succesvol. Eenmaal op de arbeidsmarkt lopen vrouwen echter al snel een achterstand op. Vrouwen in topfuncties in de bouwwereld ontbreken bijvoorbeeld helemaal. Wat zou helpen, zegt Nelissen, die lang bestuurswerk voor VHTO heeft gedaan, zijn meer rolmodellen. Ze werkt zelf fulltime als bestuurder aan de universiteit en begeleidt afstudeerders, van wie 70 tot 80 procent vrouw. Die weten haar, als rolmodel, te vinden. Nelissen is oprichter van een eigen ingenieursbureau, met 45 procent vrouwelijke medewerkers, in ondersteunende én technisch-inhoudelijke functies.

Niet bang zijn

Nelissen is op de Technische Universiteit een van twee vrouwelijke decanen, die samen met zeven mannelijke decanen en drie mannelijke leden van het College van Bestuur het bestuurlijk overleg vormen. Het diversiteitsbeleid op haar universiteit heeft nog onvoldoende resultaat, zegt ze. Slechts tien procent van de hoogleraren is er vrouw. Dat is overigens nog altijd een betere score dan het bedrijfsleven. Dohmen-Janssen denkt dat het goed komt, mits vrouwen niet te bang en te bescheiden zijn en hun plek durven opeisen. Ook in de bouw- en techniekwereld, die achterloopt op álle sectoren, zullen we steeds meer succesvolle vrouwen gaan zien. Het gaat langzaam, maar de verdeling man-vrouw zal steeds beter in balans komen.