Posts From Laura Fransen

Digitalisering: uitdagingen rondom privacy en kennis

De samenleving wordt steeds meer digitaal. Van een huisartsconsult tot geld overboeken en van een parkeervergunning aanvragen tot het doorgeven van een verhuizing – meer en meer diensten zijn online toegankelijk. Ook publieke organisaties zoals overheidsinstanties bieden in toenemende mate de mogelijkheid om zaken digitaal te regelen. Dat biedt kansen, bijvoorbeeld op het gebied van snellere dienstverlening, een hoger gebruiksgemak en kostenbesparing. Om bij te kunnen blijven in een veranderende

Digitale diensten verweven met de samenleving

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 april werd Schiphol getroffen door de gevolgen van een stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost. Vermoedelijk veroorzaakte het uitvallen van twee verbindingen een zogeheten spanningsdip waardoor het inchecksysteem van de luchthaven tijdelijk buiten gebruik was. Het resultaat: ruim zestig geannuleerde vluchten, tijdelijk afgesloten toegangswegen en een grote hoeveelheid gedupeerde reizigers. “We leven in een samenleving waar in toenemende mate via ICT wordt gecommuniceerd en

De uitdaging van aardgasvrij

Nederland werkt toe naar een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Om dat te bereiken hebben de overheid, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties afspraken vastgelegd in het Energieakkoord van 2013. Het einddoel is een ‘bijna helemaal duurzame’ energievoorziening in 2050, wat inhoudt dat de uitstoot van CO2 in dat jaar 80 tot 95 procent minder is dan in 1990. Daarvoor moet het aandeel duurzame energie in een rap tempo

Duurzame afvalverwerking ligt in handen van keten

Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) produceerde Nederland in 2014 59 miljoen ton afval. Daarvan werd 81 procent hergebruikt, waarmee Nederland hoog op de lijst staat van landen die het meest recyclen binnen Europa. Hoewel dat mooi klinkt, zijn de cijfers geen reden om tevreden achterover te leunen. Om het overheidsstreven van ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen halen, zal het percentage hergebruik richting de

‘We zullen in robots gaan wonen’

Of het nu een rijtjeshuis, een zolderkamer of een losstaande villa betreft, thuis is voor de meeste mensen een van de belangrijkste plekken in hun leven. Het is een vertrouwde plaats waar men zich prettig voelt en tot rust kan komen. Omdat een thuis van grote waarde is, wil men er logischerwijs zo lang en zo veilig mogelijk wonen, ongeacht leeftijd of beperkingen. Daarbij kan domotica uitkomst bieden. Inbraakpreventie Domotica,

Aanpak bodemdaling vergt nationale visie

Het westelijke en noordelijke deel van Nederland zinkt. Zowel natuurlijke als door mensen veroorzaakte processen leiden tot een daling van de bodem, met overstromingen en schade aan ondergrondse leidingen en funderingen van woningen als gevolg. Terwijl er volop aandacht is voor klimaatverandering en de risico’s die dat meebrengt voor nu en voor later, zakt op bepaalde plekken de grond in hoger tempo dan de zeespiegel stijgt. Om onomkeerbare schade en

Ruimte voor de toekomst in de gebiedsinrichting van nu

Traditioneel gezien wordt de eindgebruiker weinig betrokken bij de inrichting van zijn of haar leefomgeving. Wie grondeigenaarschap heeft, heeft daarmee ook het ontwikkelrecht – uiteraard binnen de perken van een bestemmingsplan of -visie. Doorgaans zijn het projectontwikkelaars of woningcorporaties die kansrijke grond opkopen en deze grotendeels naar eigen inzicht inrichten. Gezien de grote voorinvestering die deze partijen doen en het risico dat zij daarbij lopen, kan men ze dat niet

Energietransitie steden vraagt om masterplan

Nederlandse steden staan voor een uitdaging op het gebied van energie. Afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs eisen een substantiële reductie van CO2-uitstoot, en daarmee het afbouwen van het fossiele brandstofgebruik. Los van de klimaatafspraken groeit ook de vraag vanuit inwoners om een gezondere leefomgeving te creëren met minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Zowel het Rijk als stedelijke besturen hebben op papier hoge duurzame energieambities om dit waar te maken. Wat

Nederlandse natuur in het gedrang

De Nederlandse natuur wordt zowel in de stad als daarbuiten weggeconcurreerd door landbouw en verstedelijking. Waar natuur in het jaar 1900 nog ruim 608.000 hectare besloeg, was dat in 2008 nog maar 140.000 hectare volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer recente data uit 2012 laat zien dat bos en open natuurlijk terrein slechts 14 procent van het oppervlak beslaan, waarmee Nederland percentagegewijs het kleinste aandeel

Kennis onmisbaar voor toekomst techniek en ICT

Voor bedrijven in de techniek- en ICT-sector is het tekort aan technici en ICT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt al jaren evident. Ook voor jongeren met een aansluitende vakopleiding is al langer goed te merken dat de markt om bepaalde krachten staat te springen. “Op een bijeenkomst voor de installatiebranche krijgt een student installatietechniek zo van vier verschillende bedrijven een baan aangeboden, nog voordat hij of zij het diploma op zak

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'