Peoplemanagement

De invloed van onzeker flexibel werk

Sociologen van universiteiten in Cambridge en Oxford analyseerden de gevolgen van flexibel werk voor werknemers. Ze ontdekten dat ongeveer 4.6 miljoen werknemers in het Verenigd Koningrijk regelmatig te maken hebben met onregelmatige werkuren. Deze uren worden vaak te laat doorgegeven en dit gaat ten koste van hun privéleven en mentale gezondheid. Verkeerde benadering van flexibel werk De onderzoekers zagen deze verkeerde benadering van flexibel werk voornamelijk bij supermarkten en in

De effectiviteit van flexibel werken

Flexibel werken is een belangrijk begrip in het bedrijfsleven. In veel vacatures worden er flexibele werktijden beloofd waar geen enkele dag hetzelfde is. Daarnaast worden kantoren nu zo ingericht dat werknemers elke dag op een andere plek kunnen zitten. Maar wat levert flexibel werken nou eigenlijk op in de praktijk? Efficiency door flexibel werken Op 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken ingegaan. Deze wet geeft werknemers het recht

Wat te doen bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten?

Wanneer een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt of geheel maar niet duurzaam (iets dat veel vaker voorkomt) raakt draagt de werkgever twaalf jaar de financiële verantwoordelijkheid voor de werknemer. Gedurende deze periode moeten werkgever en werknemer zich ten volste inspannen voor het vinden van passend werk voor de werknemer. Door het lange kostentraject komt steeds meer aandacht voor preventie van arbeidsongeschiktheid, waarbij duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol speelt. Helaas blijkt wetgeving het

De werkplek als middel

Flexibele werkplekken en thuis-werkdagen zijn inmiddels volop ingeburgerd in het Nederlandse werknemersbestaan. Maar hoe pas je als bedrijf de kantoorinrichting daar op aan? En wat gaat de nieuwe wet Flexibel Werken veranderen? Werkplek hangt samen met context gedrag Een kantoor inrichten dat past bij de manier waarop werknemers anno 2017 werken begint met het besef dat context gedrag creëert, zegt Henny van Egmond, schrijver van het boek Het Nieuwe Werken

E-HRM vraagt om gedegen strategie

Veel grote bedrijven hebben wel een HRM-systeem en soms de digitale/elektronische versie daarvan, E-HRM, maar voor veel bedrijven in het mkb staat het niet op het prioriteitenlijstje. Terwijl een goed (E)HRM-systeem wel degelijk een behoorlijke meerwaarde kan hebben. Een goede strategie is wel vereist. E-HRM wordt ook wel aangeduid als employee self service- of manager self service-systemen, in feite een intranet-portal waarop een werknemer bijvoorbeeld kan checken hoeveel vrije dagen

Zelfsturende teams verhogen klanttevredenheid

In het tijdperk van online shoppen, is de loyaliteit van een klant na één klik weg”, stelt Maricken Hengeveld, directeur van het Platform voor Klantgericht Ondernemen. PvKO is een vereniging die optreedt als kennisplatform en richting geeft aan bedrijven die antwoord willen geven op de veranderende vraag en behoefte van de klant. Dat kan zowel b2b als b2c zijn. Volgens Hengeveld gaat het erom in hoeverre je als bedrijf toegevoegde

Investeren in geluk voor duurzame inzetbaarheid

Het klinkt zo logisch: levenslustige en gezonde medewerkers zijn gemotiveerder om aan het werk te gaan en blijven. Toch is het niet voor alle werkgevers vanzelfsprekend om te investeren in vitaliteit en geluk op de werkvloer. Geluk en vitaliteit – het zijn abstracte begrippen die voor veel werkgevers en medewerkers moeilijk te definiëren zijn. Binnen bedrijven valt geen eenduidig beeld te schetsen van zaken die een gelukkig gevoel veroorzaken, dit

Multidisciplinaire teams binnen het bedrijf

Wie een wendbare organisatie wil zijn, heeft wendbare teams nodig: teams met veel beslissingsbevoegdheid die snel kunnen handelen en bij alles wat ze doen de klant centraal stellen. Hoe zien die teams eruit en hoe gaan ze te werk? Als er bij organisaties een crisissituatie is, wordt vaak een taskforce in het leven geroepen. Dat is een cross-functioneel team met veel beslissingsbevoegdheid dat dwars door alle organisatiesilo’s heen problemen snel

De veranderende rol van de agile professional

De theorie is één, de uitvoering is een tweede. Agile ondernemen kan op papier de uitgelezen oplossing zijn voor een organisatie, maar de concrete toepassing vergt nog wel aanpassingsvermogen, zelfkennis en verantwoordelijkheidsgevoel van de individuele werknemer. Waar een organisatiestructuur verandert, veranderen werknemers mee. Althans, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Bij de transitie naar een agile of scrum werkvorm is een goede basis en een gemeenschappelijk doel daarom van groot

Beter, sneller en relevanter veranderen

Waar het voorheen soms anderhalf jaar duurde voordat een idee tot uitvoering kon worden gebracht, is het in organisaties met een agile werkwijze mogelijk om binnen een maand een compleet nieuwe homepage live te zetten. Dit zag Gladwell gebeuren bij een grote verzekeraar met agile teams. “Als je multidisciplinair werkt, kun je heel snel tot goede resultaten komen”, vertelt Niels Groen, trainer bij Gladwell Academy en Senior Consultant bij BlinkLane

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'