MVO

Serious gaming voor betere beslissingen

De sectoren water, energie, voedsel, land en klimaat zijn nauw verweven, een zogenoemde ‘nexus’. Veel wetenschappelijk onderzoek is echter afgebakend tot één overzichtelijke (deel)sector en onderzoek naar de gevolgen van beslissingen in de ene sector op andere sectoren wordt bemoeilijkt door de complexe praktijk. Het project SIM4NEXUS heeft de oplossing gevonden in ‘serious gaming’. In een spelomgeving worden de gevolgen van beslissingen in de ene sector voor de andere sectoren

‘Dit is een baan waarin je echt iets betekent’

In landen als China en Griekenland genieten leraren veel aanzien, laat de Global Teacher Status Index (2013) zien. In Nederland is de status van het beroep veel minder. Waarom eigenlijk? “Als leraar kun je juist iets betekenen voor jongeren en het verschil maken voor de maatschappij”, zegt Mattijs van Mansfeld, leraar en afdelingsmanager Sport College bij een regionaal opleidingencentrum (ROC). Het mag wel eens afgelopen zijn met al dat negatieve

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dichterbij gekomen

De meeste van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd zijn in het voorbije jaar dichterbij gekomen. Dit meldt het CBS op basis van de tweede meting van hoe Nederland het doet wat betreft de Sustainable Development Goals (SDG’s). Uit het vandaag gepubliceerde rapport, Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland, blijkt wel dat er ook aandachtspunten zijn. Deze liggen vooral op het gebied van milieu, klimaat, energie en

Wereldwijde ongelijkheid groeit: is er een oplossing?

De kloof tussen arm en rijk groeit. Dat meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. Het rapport wijst naar het huidige economische systeem. Hierin zouden grote bedrijven en miljardairs profiteren van arbeid tegen lagen lonen. De armste helft van de wereld is volgens de ngo in 2017 niet vooruitgegaan qua vermogen. Tegelijkertijd ging 82% van al het verdiende geld naar 1% van de wereldpopulatie. Wat veroorzaakt ongelijkheid?

Objectief kijken naar dierenwelzijn

In 2050 moeten wereldwijd 10 miljard mensen van voedsel worden voorzien. Om dat te kunnen bereiken, dient een duurzame voedselketen tot stand te worden gebracht. Met de manier waarop nu wordt gedacht in de westerse wereld gaat dat echter niet lukken, waarschuwt Theo Hoen, CEO van Vencomatic Group. Wat is nodig om een duurzamere en efficiëntere voedselketen te realiseren? “Er zijn nieuwe technologieën en innovaties nodig om ervoor te zorgen

5 uitdagingen voor een duurzame supply chain

Een groeiend aantal bedrijven is bezig met het verduurzamen van hun supply chain en komen daarbij voor veel uitdagingen te staan. De belangrijkste uitdaging is het afstemmen van de supply chain op de economische, ecologische en sociale eisen. Maar wat betekent dit voor bedrijven? En waarom is dit moeilijk voor elkaar te krijgen? United Nations Global Impact Ongeveer 10.000 bedrijven onderschrijven nu de United Nations Global Impact. Dat is een

5 indicatoren voor goed stalklimaat in varkensstallen

Het stalklimaat mag niet schadelijk zijn voor het dier. Volgens de wettelijk gestelde doelen mogen varkenshouders zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen. Maar wat is een goed stalklimaat en hoe bepaal je dat? Om varkenshouders en inspecteurs hierbij handvatten te bieden, heeft Wageningen Livestock Research vijf kenmerken benoemd waarmee ze eenvoudig en objectief het stalklimaat kunnen controleren. Goed stalklimaat De kwaliteit van stallucht is sterk gerelateerd aan

Dierenwelzijn draagt bij aan fosfaatreductie

Door het fosfaatreductieplan moeten veehouders met minder vee dezelfde productie draaien. Krimp van de veestapel betekent dat de sector nadrukkelijk moet omschakelen naar duurzaam en toekomstbestendig. “Dierenwelzijn speelt hierbij een grote rol, want gezonde koeien produceren beter dan zieke of gestreste koeien”, zo stelt directeur Martin Westerbeek van Schrijver Stalinrichting. Wat is dierenwelzijn? “Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven. Het heeft alles te maken met agrarisch ondernemerschap. Als je

爆炸新聞: Goed voor boer, burger en beestje

Er is steeds meer vraag naar veilige en verantwoorde productie, transparant voor de consument. Rondeel realiseert sinds 2010 de vernieuwende vorm van maatschappelijk verantwoorde legpluimveehouderij onder de hoogste diervriendelijkheids- en milieunormen. Peter Koelewijn, general manager van Rondeel, vertelt. Waarom was een verandering in de pluimveesector nodig? “In 2003 was Nederland in zijn greep door dierziekten zoals de vogelgriep en BSE (gekke koeienziekte). Burgers hebben al lang de connectie met de

Een einde aan voedselverspilling?

Berekend is dat wereldwijd ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild. Tegelijkertijd hebben 800 miljoen mensen ter wereld niet genoeg te eten en blijft de wereldbevolking groeien. Een giftige combinatie. Voedselverspilling raakt aan vele sectoren en heeft invloed op klimaat, gezondheid, economie en maatschappij. Voedselverspilling “Voedselverspilling is een breed begrip en wereldwijd verschillen ook de oorzaken”, stelt Louise Fresco. Zij is landbouw- en voedseldeskundige en voorzitter van de

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'