In 2050 moeten wereldwijd 10 miljard mensen van voedsel worden voorzien. Om dat te kunnen bereiken, dient een duurzame voedselketen tot stand te worden gebracht. Met de manier waarop nu wordt gedacht in de westerse wereld gaat dat echter niet lukken, waarschuwt Theo Hoen, CEO van Vencomatic Group.

Wat is nodig om een duurzamere en efficiëntere voedselketen te realiseren?

“Er zijn nieuwe technologieën en innovaties nodig om ervoor te zorgen dat je op duurzame wijze voedsel kunt gaan produceren. Ik ben ervan overtuigd dat die er zullen komen, dus dat is het probleem niet. Een ei kost tegenwoordig nog precies hetzelfde als vijfentwintig jaar geleden. Dat komt omdat er continu innovaties en verbeteringen hebben plaatsgevonden in de gehele keten van de pluimveesector. Wel vind ik het een struikelblok dat nieuwe technologieën en innovaties niet altijd geaccepteerd worden. Dat is een terugkerend thema. Ik maak me zorgen over de manier waarop de afwegingen over het gebruik van deze technieken op dit moment worden gemaakt in de westerse wereld, met name in West-Europa.”

Hoe komen deze beslissingen omtrent dierenwelzijn dan momenteel tot stand?

“Besluiten worden heel erg op emotionele basis genomen. In de pluimvee-industrie zie ik dat de langzaam groeiende rassen nu gewild zijn, omdat wordt aangenomen dat dat het dierenwelzijn ten goede zou komen. Het houden van deze rassen staat echter haaks op duurzaamheid, en het is maar de vraag of het iets met dierenwelzijn te maken heeft. Er worden afwegingen gemaakt die eenzijdig zijn en bovendien niet gefundeerd zijn door data en wetenschap. Er is sprake van een informatiekloof richting het grote publiek. Het is dus belangrijk dat mensen beter geïnformeerd worden. Het zou goed zijn als wetenschappelijke instituten hierin een regierol pakken. Als deze houding wereldwijd doorzet, ontstaat er een serieus probleem. Dan gaat het niet lukken om in 2050 de wereldbevolking van voedsel te voorzien.”

“We moeten niet alleen reflecteren op wat mensen denken dat goed is, maar moeten objectiever gaan kijken naar dierenwelzijn”

Theo Hoen

Theo Hoen

Hoe zou het beter kunnen?

“We moeten niet alleen reflecteren op wat mensen denken dat goed is, maar moeten objectiever gaan kijken naar dierenwelzijn. Daarvoor is het belangrijk om vier parameters steeds tegen elkaar af te wegen: dierenwelzijn, duurzaamheid, economie en voedselkwaliteit. In de huidige situatie wordt dat niet altijd gedaan. De ene parameter wordt zwaarder meegewogen dan de ander, waardoor een ongebalanceerde afweging ontstaat.”

Hoe passen jullie dit toe bij het maken van jullie producten?

“Wij nemen de vier parameters altijd mee bij het ontwikkelen van onze producten. Zo hebben we Rondeel ontwikkeld, een innovatief concept om leghennen te houden. Het is een stal waar kuikens altijd van binnen naar buiten kunnen, waar ze op een stok kunnen zitten en ze genoeg ruimte hebben om te kunnen stofbaden. In de stal zit een warmtewisselaar die warmte hergebruikt en de mest wordt goed gedroogd zodat hij makkelijker te verwerken is. Voor vleeskuikens hebben we de X-Treck ontwikkeld, waardoor ze direct kunnen uitkomen in de stal en er veel winst kan worden geboekt op het gebied van dierenwelzijn. Hiermee wordt de stress voorkomen dat het transport naar de boer normaal gesproken veroorzaakt. Recentelijk hebben we de Q-Perch gelanceerd, een systeem om mijten te doden. Door elektronendraadjes in een zitstok te maken, zijn we in staat om luizen te doden zonder chemicaliën of medicijnen te gebruiken.”

Meer informatie
Vencomatic Group
0497 517 380
www.vencomaticgroup.com